Jezus in ACIM


Jezus heeft de Bijbel (B) niet geschreven, deze werd pas enkele eeuwen later samengesteld uit geschriften van verschillende auteurs. Wetende dat iemand al niet goed een telefoongesprek kan navertellen dat 2 minuten geleden plaatsvond, kan je je voorstellen wat er gebeurt als je enkele eeuwen later iets gaat navertellen waar je zelf niet eens bij was. 

Jezus dicteerde A Course In Miracles (ACIM) zelf aan Helen Schucman, een Joodse atheïste (oh ironie).

 

Jezus is volgens de B gestorven aan het kruis voor onze zonden.
Jezus zegt in ACIM dat niemand KAN zondigen en dat zijn enige boodschap aan het kruis was dat de dood een illusie is en dat we allen veilig bij God zijn.

 

God straft zondaars volgens de B.
Volgens Jezus in ACIM zijn er geen zondaars, enkel onschuldige en perfecte creaties van God. Bovendien is God eeuwigdurende, absolute en volmaakte liefde en niets anders.

 

Volgens de B moet je vergeving vragen aan God.
Volgens Jezus in ACIM vergeeft God niet want hij is alleen maar Liefde dus er valt niets te vergeven. Bovendien weet Hij niet eens dat we hier zijn en heeft Hij de wereld niet geschapen, dat hebben we zelf gedaan. Vergeven doe je zelf.

 

Je bent hier op Aarde om te boeten voor je zonden omdat je God verlaten hebt volgens de B.
Volgens Jezus in ACIM hebben we God nooit verlaten, kunnen we God nooit verlaten en zullen we God nooit verlaten. We beleven enkel een droom van afscheiding. Zonde is een illusie, er bestaan enkel vergissingen volgens Jezus die je simpelweg corrigeert door te beseffen dat ze nooit hebben plaatsgevonden omdat we hier niet zijn.

 

Jezus leed pijn en vroeg zich af waarom God hem verloochend had volgens de B.
Volgens Jezus in ACIM was hij altijd vrolijk en liefdevol, kon hij geen pijn lijden omdat hij wist dat het lichaam niet echt was en kon God hem nooit verloochenen want niemand is hier en iedereen is altijd bij God. 

 

Volgens de B kan je enkel via een intermediair (pastoor, priester, ...) verlossing vinden en hopen op een beter lot van God. Volgens Jezus in ACIM zijn we op elk moment bij God als een extensie van zijn Liefde en is ons enige lot absolute, eeuwigdurende en volmaakte liefde. 

 

Volgens de B is Christus de enige Zoon van God en hebben wij hem vermoord.
Volgens ACIM zijn wij allen zijn creaties of de Christus, is Jezus een symbool voor de Liefde van God en is de dood een illusie.

 

Het zal de lezer inmiddels duidelijk zijn dat wat Jezus zegt in ACIM quasi het tegenovergestelde is van wat de Bijbel zegt. De vraag die je je kan stellen is: met welk boek zal je een aangenamer, vrede- en liefdevoller leven leiden? Een blinde kan zien wat het antwoord is.
Bovendien leidt ACIM, in tegenstelling tot de B of eender welk ander religieus boek, tot een ervaring of beleving. Vandaar dat het niet gaat om ACIM van buiten op te zeggen of om elk woord te kennen of prediken, maar om het toe te passen. Wie ACIM toepast in zijn eigen leven en vooral op zijn relaties, realiseert als vanzelf het enige doel van de cursus: innerlijke vrede. Wie innerlijke vrede heeft opent de spreekwoordelijke Hemelpoorten en zal zich bevinden waar hij altijd al is geweest: Thuis.

Vandaar dat het door Jezus zo mooi omschreven wordt als "a journey without distance" of een reis zonder afstand. De Hemel zit in ons, niet in ons illusoir lichaam, maar in onze geest. Het is geen plek die we moeten bereiken, want we zijn er al. Het enige dat ons gevraagd wordt is om de blokkades te verwijderen die we op het bewustzijn van de aanwezigheid van liefde hebben geplaatst. Alles wat geen liefde is laten we los en voor we het weten bevinden we ons Thuis.

We beleven een droom van afscheiding, dat is alles. Ook de B zegt dat Adam in een diepe slaap viel maar nergens staat vermeld dat hij weer wakker werd...

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.