Astro? Logisch!

Wat is je missie op Aarde? Waarom bots je steeds op dezelfde problemen en obstakels? Hoe vind je rust? Dat en nog veel meer zoek ik met plezier voor je uit!
Mijn naam is Stefan L.L. Van Heester. 
Ik behaalde 2 universitaire Masters in de Rechten en heb een diepe passie voor het metafysische, in het bijzonder astrologie, numerologie en sjamanisme. 
Mijn artikels hierover verschijnen o.a. op Crystalwind, Canada's grootste spirituele website, en in Bloom-magazine. 
Sinds 2012 adviseer ik mensen op hun levenspad en de ervaring leert mij dat astrologie en numerologie relatief onbekende doch de meest geschikte tools zijn.
Je haalt een schat aan informatie uit een geboortehoroscoop en numerologie-analyse en die info kan je ook nog eens de rest van je leven gebruiken.

Ben je benieuwd wat er voor jou in de sterren geschreven stond?
Wil je graag weten hoe je beter overeenkomt met jezelf en daardoor met anderen?
Dat kan zonder afspraak of verplaatsing!
Bestel en ik begin met de analyse.
Na enkele dagen ontvang je van mij een link naar een video met de bespreking.
Die video bekijk je waar, wanneer en hoe vaak je maar wil.
Zonder download, login of aanmelding: klik en kijk!
Altijd al willen weten wat je hier nu eigenlijk komt doen?
Ik zoek dat met passie tot op het bot voor je uit.


Wat is astrologie?

Astrologie is een taal die vertelt wat er in de sterren geschreven staat.

Het geeft informatie over de stand van de hemellichamen op een bepaald moment in de tijd. 

Op het moment van je geboorte staan de sterren, planeten en andere hemellichamen op een unieke positie.

Als je die informatie in kaart brengt heet dat een geboortehoroscoop. Een voorbeeld vindt je onderaan deze pagina. 

Een astroloog analyseert de gegevens uit de geboortehoroscoop en vertaalt ze in begrijpelijke, praktische taal.

Het heet een horoscooplezing, je leest de taal van astrologie.

Wat haal ik als astroloog uit jouw geboortehoroscoop:

 • wat je doel is in dit leven.
 • waar je gelukkig van wordt
 • wat er speelt in relaties en de liefde
 • wat er speelt met je lichaam en je gezondheid
 • waar je goed in bent
 • wat je comfortzone is 
 • wat je hier komt leren 
 • wat je hier komt oplossen
 • en nog zoveel meer...

Het is met andere woorden een handleiding van en voor jezelf. Die handleiding ligt vast en blijft dezelfde waardoor een geboortehoroscoop een hulpmiddel is dat je je ganse leven plezier geeft en trouw blijft.

Ik heb in de loop der jaren met verschillende systemen van astrologie gewerkt en hanteer nu voor mijn cliënten het meest accurate systeem op de markt: siderale of siderische astrologie. Het is quasi hetzelfde als het systeem dat je kent uit de magazines en kranten. Het grootste verschil is echter dat het niet werkt met 12 maar wel met 13 sterrenbeelden. De Babyloniërs, zij die astrologie hebben uitgevonden, werkten ook met 13 sterrenbeelden.

Ben je benieuwd naar wat er voor jou in de sterren geschreven staat? Ga dan naar de bestelpagina.

13 sterrenbeelden

Ik werk met het systeem van SIDERALE astrologie, het meest accurate systeem op de markt.
Het is ietsje anders dan het populaire Westerse systeem want SIDERALE astrologie werkt met:

 • 13 zonnetekens ipv 12
 • de ware grootte van de sterrenbeelden
 • de natuurlijke stand van de planeten.

Waarom hanteer ik dit systeem?

 • Ten eerste omdat de Zon elk jaar door 13 sterrenbeelden gaat en niet 12. Het zijn de gekende 12 sterrenbeelden (Ram, Stier, Tweelingen, Kreeft, Leeuw, Maagd, Weegschaal, Schorpioen, Boogschutter, Steenbok,  Waterman en Vissen) en Ophiuchus, de Slangendrager.
 • Ten tweede omdat siderale astrologie werkt met de exacte grootte van de sterrenbeelden. In de Westerse astrologie daarentegen, stelt men dat elk sterrenbeeld even groot is. Dat komt niet overeen met de realiteit want de sterrenbeelden hebben een verschillende grootte. Dat verschil in grootte maakt uiteraard een verschil in de analyse van een horoscoop.
 • Ten derde omdat siderale astrologie werkt met de natuurlijke stand van de hemellichamen. Siderale astrologie is als het ware een huwelijk tussen astronomie en astrologie: kijk naar de lucht, noteer de gegevens en gebruik die gegevens voor de astrologische analyse. Siderale astrologie houdt rekening met de zogenaamde precessie, het feit dat de Zon elk jaar op een iets andere positie staat op de lente-equinox. Het verschil is miniem maar als je het uitrekent ten opzichte van het begin van de Westerse astrologie is er momenteel een verschil van ongeveer 24 graden. Bij wijze van voorbeeld: als je op 6 januari een telescoop neemt en naar de hemel kijkt, dan zie je dat de Zon in Boogschutter staat. Volgens de Westerse astrologie (en alle magazines en 99% van de online astrologen) staat de Zon dan echter in Steenbok. Zie je het verschil?

Siderale astrologie is waarheidsgetrouw en bijgevolg accurater dan Westerse astrologie. 
Wil je zelf toetsen of het klopt wat ik zeg, kijk dan op de website www.in-the-sky.org of gebruik de gratis applicatie Stellarium en richt je toestel naar de lucht. Je zal dan zien dat de gegevens anders zijn dan wat de meeste astrologen je vertellen.
Het betekent uiteraard ook dat jouw zonneteken misschien anders is dan wat je denkt of gewend bent.
Ben je benieuwd of jouw Zonneteken nog hetzelfde is? Kijk op de lijst onderaan de pagina.

Wat is numerologie?

Numerologie is de leer van de getallen.
Getallen zijn heel symbolisch, enorm fascinerend en bevatten een schat aan informatie.
Niet alleen je geboortedatum maar ook je huisnummer, nummerplaat, gsmnummer, ondernemingsnummer, rijksregisternummer,... noem het maar op, geven allemaal informatie over het desbetreffende onderwerp.
Eens je weet wat het betekent kan je er mee leren spelen en het in je voordeel gebruiken.
Iedereen heeft ook een persoonlijkheidsgetal dat gebaseerd is op z'n geboortedag.
Dat persoonlijkheidsgetal geeft een levensdoel weer.

Kort geschetst:

1 - leiderschap, initiatief en originaliteit

2 - balans, vrede en samenwerking

3 - emotionele expressie, energie, beweging en creativiteit

4 - structuur, basis en organisatie

5 - vrijheid, afwisseling en discipline

6 - visie, harmonie en bevestiging 

7 - openheid, vertrouwen en geloof

8 - authoriteit, macht en actie/passiviteit

9 - ondernemen, integriteit en altruïsme

11 - onafhankelijkheid, zelfstandigheid en leren omgaan met anderen

22 - balans, samenwerking, vrede en structuur

33 - energie, beweging, perfectionisme en harmonie

Als je weet wat je levensdoel is, kan je met een gerust hart verder.
Iedereen die bij mij een geboortehoroscoop bestelt krijgt ook de analyse van zijn persoonlijkheidsgetal uit de numerologie.
Je kan daarnaast ook gaan berekenen hoe je best overeenkomt met iemand en en welke dynamiek er tussen jullie speelt. Dan hoef je gewoon mekaars geboortedatum te kennen. Het bespaart je tijd, energie en geld aan therapeuten.
Wil je ook graag meer harmonie en vrede in je relaties? Ga naar de Bestelpagina.Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van de dienstverlener biedt haar klanten de mogelijkheid om de diensten en producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief belasting over de toegevoegde waarde. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijs van zijn diensten en producten op eender welk moment te wijzigen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft  verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst of product.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen verschillende online betalingsmogelijkheden. De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder enige reden of ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De diensten en producten worden online geleverd. De dienstverlening en/of verkoop wordt als uitgevoerd beschouwd op het moment dat de dienstverlener  een digitale link aan de klant heeft bezorgd. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een dienst of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 3 dagen na verzending worden gemeld. 

We opteren voor een verzending binnen de 20 werkdagen. In uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn oplopen.  Indien de levertermijn langer duurt zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde diensten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper. Het intellectuele eigendomsrecht op de geleverde diensten en producten is en blijft ten allen tijde eigendom van de dienstverlener.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden voor alle Klanten.
De consument heeft geen herroepingsrecht op de bestelde of geleverde diensten en producten.

 

Artikel 8: Garantie

De Diensten die geleverd worden gebeuren in het kader van een middelenverbintenis, wat betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de diensten zo goed mogelijk te leveren en zoals een goed huisvader te zorgen voor de kwaliteit van de geleverde diensten. 
De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten, gebreken, onderbrekingen, verlies,... bij de online dienstverlener van videosoftware en/of enige andere derde partij waarop hij een beroep doet om zijn diensten te leveren.

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 10: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn excusief bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

 

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: JC Commanditaire Vennootschap (JC Comm. V.)
Ondernemingsnummer: 0771.337.691 R.P.R. Antwerpen
Vestigingsadres: Kromvendreef 15/1 te 2900 Schoten, België

Privacy & GDPR

Dit privacybeleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze onderneming. Bij vragen omtrent ons privacybeleid kan je ons steeds per email contacteren via info@astro-logisch.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortegegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, contacteer ons dan per email, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting- of btw-aangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 60 maanden voor alle types van persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enkel cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens steeds per email versturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren steeds zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons per email. Wij hebben de ons bekende en noodzakelijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Foto's

Bij deze een bijzonder woord van dank aan de fotografen op Unsplash voor het gebruik van hun mooie foto's: Josh Rangel, Jess Bailey, Greg Rakozy, Jonathan Francisca, Gidon Wessner, Hannah Busing, Gaston roulstone, Sincerely Media, Nick Fewings, Viva Luna Studios, Sam, Nathan Dumlao, Susan Holt Simpson, Kristoffer Roller, Jacek Dyleg, Shea Rouda, Rob Laughter, Ian Stauffer, Towfiqu Barbhuiya, Conny Schneider, Scott Graham, Malith D. Karunarathne, Karsten Winegeart & Drew Beamer. ♡