Wanneer een mens geboren wordt, staan de hemellichamen op een unieke positie. 
Enkel mensen die op exact hetzelfde moment en op exact dezelfde plaats geboren worden, hebben een identieke geboortehoroscoop. Zelfs een verschil van enkele minuten of kilometers geeft een verschil in geboortehoroscoop.
Met andere woorden elke geboortehoroscoop is uniek en bevat specifieke informatie over het levenstraject van de persoon in kwestie.

De elementen die ik bespreek in een geboortehoroscoop en waar ik de nadruk op leg, zijn de volgende:

De Noordelijke en Zuidelijke Maansknoop want deze vertellen wat jouw missie is in dit leven en wat je comfortzone is die verlaten moet worden. Deze knopen zijn op Aarde verantwoordelijk voor de beweging van oceanen, de getijden en de verschuivingen van de tectonische platen, dus u zal begrijpen welke gigantische krachten hier aan het werk zijn. Blijf je hangen in de comfortzone van je Zuidelijke Maansknoop, dan word je ongelukkig. Maar volg je je hart en roeping en groei je naar je Noordelijke Maansknoop, dan word je op het allerdiepste niveau gelukkig.

Cheiron, ook wel de gewonde genezer genoemd,is de plek waar jouw grootste pijn/trauma/wonde zit en waar tegelijkertijd de diepste heling kan plaatsvinden. Veel gedachten en acties worden onbewust gestuurd door Cheiron. Wie Cheiron heelt, heelt zichzelf en is vrij. Dat is ware vrijheid.

Saturnus, de strenge leraar die jou op discipline wijst en laat zien waar er werk aan de winkel is. Niemand houdt van Saturnus maar je leert er van houden. Hij heeft immers het beste met je voor maar dat lijkt niet zo op het eerste zicht. Pas later, als er wijsheid komt, begrijp je de positieve invloed en goede bedoelingen van deze gigant.
De plek waar Saturnus staat in je geboortehoroscoop zegt heel duidelijk: werk aan de winkel! Saturnus zorgt voor een sterke basis en bijgevolg vertrouwen.

De Maan die aangeeft waar je gevoelig voor bent. Enerzijds zaken die je een leuk gevoel geven en anderzijds je achilleshiel. 
De Maan staat voor emoties en bepaalt mee hoe jij in bepaalde situaties reageert.  Het is niet voor niets dat vrouwen sensueler worden bij Volle Maan en mannen agressiever. Dat laatste bleek zelfs voorspelbaar en wordt ook bevestigd door politie-statistieken. De Maan regelt immers emoties en geeft aan waar je gevoelig voor bent. Dene gaat daar al beter mee om dan de andere. Een ding is zeker: het vertelt iets over je gevoel en wat er belangrijk is heel diep van binnen. Het geeft aan waar je koestering vindt.

De Zon zegt hetzelfde als de Maan maar dan naar buiten toe. Het is het extraverte, waar de Maan het introverte is. De Zon vertelt je waar jij van straalt, wat jou warmte geeft. Waar je blij en vrolijk van wordt. Wat je vervulling geeft. Het leidt je naar voldoening.

Het Imum Coeli of IC: jouw rotsvaste basis waar je altijd op kan terugvallen
Het Medium Coeli of MC: je verwezenlijking, hoe anderen zich jou zullen herinneren.
IC en MC, respectievelijk het laagste punt en het hoogste punt van de Zon op jouw geboortedag. 
Vergelijk het met een boom: je Imum Coeli of IC zijn je wortels of basis en je Medium Coeli of MC je mooie bloesems of het fruit. Hoe zal men je herinneren? Jouw nalatenschap of verwezenlijkingen.

Uranus geeft aan waar er verandering plaatsvindt of revolutie. Ik vergelijk het met een bliksemschicht: komt uit het niets en verandert iets ogenblikkelijk. Uranus is een revolutionaire energie, ze wil dingen anders doen. Uranus in jouw geboortehoroscoop geeft aan waar je zaken wil veranderen en de rebel spelen. Het is een weg naar doorbraak.

Pluto is de planeet die het verst verwijderd is van de Zon en symbool staat voor iets waar weinig licht is en veel schaduw. De energie van Pluto is dan ook grotendeels onbewust. Onbewust wil zeggen dat je je niet bewust bent van iets. Dat klinkt logisch, maar het is niet evident. Pluto geeft aan waar je onbewust handelt en dat niet doorhebt. Een soort blinde vlek die je pas na jaren van zelfwerk en zelfinzicht eindelijk ziet. Eens je Pluto doorhebt, kan je veranderen en jezelf verlossen. Hetgeen je met alle macht verborgen tracht te houden, kan nu in het licht staan. Dat lijkt een beetje op sterven... én ook opnieuw geboren worden. Het staat dan ook voor transformatie.

Venus is de planeet die het vrouwelijke symboliseert. Elke mens heeft zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen en idealiter zijn die twee in balans in één en dezelfde persoon.
Venus staat voor passie, verlangen, inclusiviteit en sensualiteit. Het geeft aan waar je diep vervuld van wordt. Het is een zachte energie en ze geeft aan waar je graag je zorgzame zelf aan het werk zet en je tedere kant tot uiting brengt. Ze brengt je naar diepe bevrediging en dus vrede.

Mars, de mannelijke component en tegenhanger van Venus, is de energie die voor actie en daadkracht staat.
Hij geeft aan waar je vooruit wil, waar je iets wil neerzetten, assertiviteit en waar je desnoods door muren wil breken om iets te bereiken. Waar Venus staat voor het ontvangende, staat Mars voor het gevende. Symbolisch voor de geslachtsdaad. De uitdaging met Mars is om de energie op de juiste wijze te gebruiken. Mars leidt ons naar kracht, niet te verwarren met macht. Macht is gebaseerd op angst en onderwerping van anderen. Ware kracht is gebaseerd op macht over zichzelf en samenwerking met anderen. Mars gaat om de overwinning op onszelf en dat is ware kracht.

Jupiter, de andere gigant in ons zonnestelsel naast Saturnus, gaat over uitbreiding. Een energie van multiplicatie van 1 naar 2 naar 4 naar 8... exponentiële expansie. Het geeft aan waar we een grote rol van betekenis kunnen spelen en waar we heel veel groei kunnen realiseren. Saturnus ging om discipline, vandaar ook de ringen rond deze planeet die symbool staan voor beperking of restrictie. Saturnus zegt: "Ge moogt zwemmen, maar bandjes aan!'. Jupiter zegt "Zwemmen zonder bandjes, zo leert ge het!". Jupiter geeft aan waar we achteraan moeten gaan in dit leven, onze kans wagen zonder echt te weten waar het eindigt. Jupiter wijst ons naar fortuin, grote groei en ontwikkeling.

Mercurius, de Boodschapper van de Goden, staat voor handel en communicatie. Pienter intellect, snel denken en verbanden leggen. Mercurius is logica en redeneren. Zijn retrograde wordt door velen gevreesd maar dat is voor niets nodig. Waakzaamheid is altijd geboden in contracten of op zakelijk niveau, of het nu retrograde is of niet. Wel is het een moment om even te kijken wie of wat er van vroeger terug in je gedachten komt. Misschien kan je daar nu anders naar kijken of mee handelen. Mercurius brengt raad.

Neptunus daarentegen staat voor dromen, intuïtie en inspiratie. Inspiratie komt van het woord Spirit, vertaald Geest en dus afgeleid van de Heilige Geest. Het gaat om informatie die je niet kan weten of waar geen logica inzit, maar die je wel plots hebt. Net zoals muzikanten of uitvinders plots een idee of ingeving hebben. Een Goddelijke ingeving heet dat ook. Neptunus is dromerig en het is dus kwestie om het kaf van het koren te scheiden: is het een illusie of echt een droom die uitkomt. Neptunus leidt ons naar onderscheidingsvermogen en aldus naar inzicht.

Tot slot geef ik graag nog mee wat retrograde betekent: bij retrograde lijkt het alsof een planeet plots achteruit draait maar dat is een optische illusie. Ze verandert enkel van traject en draait nog steeds in dezelfde richting alleen lijkt het niet zo vanaf de Aarde gezien. Vergelijk het met een trein: als je in een trein zit en haalt een andere trein in op het spoor ernaast (op hetzelfde spoor zou wat raar zijn), dan lijkt het alsof deze trein achteruit rijdt. Dat is niet uiteraard, het lijkt enkel zo. 
Retrogrades in een geboortehoroscoop betekent dat er extra nadruk ligt op deze hemellichamen en dat er iets uit te werken valt van een vorig leven. Hoe meer hemellichamen in retrograde in je geboortehoroscoop, hoe meer je in dit leven "recht" te zetten hebt. Retrogrades in een actuele horoscoop geven dan weer aan dat je meer naar binnen gaat en iets uit het verleden op een andere manier gaat bekijken. Als een retraite, wat lijkt op het engelse woord 'retreat' of terugdraaien, anders draaien. Een tijd van bezinning: laat de trein van het leven maar even voorbijrazen, neem gas terug en evalueer wat gepasseerd is.


Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webshop van de dienstverlener biedt haar klanten de mogelijkheid om de diensten en producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, inclusief belasting over de toegevoegde waarde. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijs van zijn diensten en producten op eender welk moment te wijzigen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft  verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een dienst of product.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de keuze tussen verschillende online betalingsmogelijkheden. De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder enige reden of ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De diensten en producten worden online geleverd. De dienstverlening en/of verkoop wordt als uitgevoerd beschouwd op het moment dat de dienstverlener  een digitale link aan de klant heeft bezorgd. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een dienst of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant binnen de 3 dagen na verzending worden gemeld. 

We opteren voor een verzending binnen de 20 werkdagen. In uitzonderlijke gevallen kan de levertermijn oplopen.  Indien de levertermijn langer duurt zal de klant hiervan op de hoogte gebracht worden. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde diensten blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper. Het intellectuele eigendomsrecht op de geleverde diensten en producten is en blijft ten allen tijde eigendom van de dienstverlener.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden voor alle Klanten.
De consument heeft geen herroepingsrecht op de bestelde of geleverde diensten en producten.

 

Artikel 8: Garantie

De Diensten die geleverd worden gebeuren in het kader van een middelenverbintenis, wat betekent dat alles in het werk wordt gesteld om de diensten zo goed mogelijk te leveren en zoals een goed huisvader te zorgen voor de kwaliteit van de geleverde diensten. 
De dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten, gebreken, onderbrekingen, verlies,... bij de online dienstverlener van videosoftware en/of enige andere derde partij waarop hij een beroep doet om zijn diensten te leveren.

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 10: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn excusief bevoegd bij gerechtelijke geschillen. 

 

Bedrijfsinformatie

Bedrijfsnaam: JC Commanditaire Vennootschap (JC Comm. V.)
Ondernemingsnummer: 0771.337.691 R.P.R. Antwerpen
Vestigingsadres: Kromvendreef 15/1 te 2900 Schoten, België

Privacy & GDPR

Dit privacybeleid regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze onderneming. Bij vragen omtrent ons privacybeleid kan je ons steeds per email contacteren via info@astro-logisch.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortegegevens
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, contacteer ons dan per email, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting- of btw-aangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 60 maanden voor alle types van persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken enkel cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij van u over beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens steeds per email versturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren steeds zo snel mogelijk op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons per email. Wij hebben de ons bekende en noodzakelijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Foto's

 • Een oprechte dank aan de fotografen van Unsplash wiens werk ik op mijn website mag gebruiken: Sincerely Media, Hannah Busing, Ian Stauffer, Ken Cheung, Scott Graham, Tengyart, Johannes Plenio, Nick Fewings, Aaron Burden, Alexander Grey, Duy Pham, Firmbee.com, T. Selin Erkan, Josh Rangel en Inge Nijs.