Ophiuchus of Slangendrager 
Wanneer: van 7 t/m 18 december
Huis: het 8ste huis - gedeeld met Schorpioen Symbool: ⛎ 
Heerser: Cheiron

1. Inleiding

De Zon reist elk jaar door 13 constellaties op de ecliptica. Niet door 12, 14 of 38, maar door 13.  Na Schorpioen gaat de Zon door de "13de" constellatie en die heet Ophiuchus of Slangendrager, waarna ze haar weg vervolgt door Boogschutter. Daarom is het ook een Zonneteken, net als de 12 andere meer gekende constellaties uit de dierenriem. Deze 13de constellatie voegt een belangrijk en ontbrekend element toe aan elke astrologische analyse: heling. De Heler is immers waar Ophiuchus voor staat.

Overigens is het woord "dierenriem"  een ietwat misleidende term want een groot deel van de zonnetekens heeft weinig tot niets met dieren te maken. Denk aan Weegschaal, Tweelingen, Boogschutter, Waterman en Maagd. Ophiuchus is op zijn beurt al helemaal een buitenbeentje want het is het enige Zonneteken dat gebaseerd is op een echte persoon. Ophiuchus was namelijk een bekende Heler uit de Griekse Oudheid. Hij bezat het vermogen om de doden weer tot leven te wekken. Vandaar dat Ophiuchus symbool staat voor Heling.

Het zou ook goed kunnen dat dit sterrenbeeld eigenlijk de godin Isis betrof, de vrouwelijke heler die eveneens de doden weer levend kon maken, maar in een patriarchale wereld valt een vrouw met zoveel kracht niet in goede aarde. Vandaar de keuze voor Ophiuchus en niet Isis. Iets wat mij persoonlijk vrij weinig uitmaakt, het gaat mij om de symboliek van Ophiuchus/Isis en niet om feministische of patriarchale machtsspelletjes. Wel geef ik graag nog mee dat het getal dertien mooi aansluit bij de dertien manen in een jaar en tevens bij 13 apostelen, de 13de is Maria Magdalena, echtgenote van Jezus en tevens de meest wijze apostel. Maar dat terzijde.

Tot slot roept dit sterrenbeeld ook verwijzingen op naar Aesculapius de Griekse God van heling wiens symbool, een slang die langs een staf omhoog kronkelt, nog steeds gebruikt wordt voor apotheken. Wie of wat de Slangendrager ook zij, het is de symboliek die van belang is.

2. Symboliek

Wie een afbeelding van Ophiuchus bestudeert (zie afbeelding onderaan) herkent onmiddellijk een oude man die een slang draagt. De man vreest de slang niet en doodt het beest ook niet. Ophiuchus weet hoe hij met de slang moet omgaan. De symboliek duidt op twee zaken: iemand die het gif in zichzelf gevonden heeft en heeft weten te helen en daarnaast tevens in staat is anderen te begeleiden in hun helingsproces. Vandaar ook de link met Cheiron, de gewonde genezer die vanuit een geheeld trauma anderen ondersteunt.

Ophiuchus heeft het gif in zichzelf omgevormd tot goud. Het is voor een Slangendrager immers  kwestie om het gif waaraan ie verslaafd kan worden (merk op dat in het woord 'verslaafd' het woord 'slaaf' zit) te herkennen en om te toveren. Dat gif kan zowel substanties, mensen als gedachten zijn. Voornamelijk dat laatste is hetgeen dat aangepakt moet worden. De negatieve gedachten en denkpatronen opruimen, in de eerste plaats over zichzelf! Een gezonde geest in een gezond lichaam. Van zodra de Slangendrager begrijpt dat het voornamelijk z'n eigen gedachten zijn die hem of zijn leven ziek maken, is de ommekeer ingezet. De slang heeft haar oude huid afgeworpen en gaat als vernieuwd verder. De Slangendrager leunt dan ook sterk aan bij de alchemist of sjamaan die lood omtovert in goud. Iemand die diep in zichzelf z’n schaduw heelt en dan als herboren terugkomt om mensen te begeleiden op hun pad. Met vernieuwde levenslust en regeneratie, verbonden met het leven. De schaduwkant werd belicht en nu is er enkel nog licht.

Tevens representeert de slang het vijfde onzichtbare element: ether. Energie komt in golven tot ons. Op aarde en in het universum zijn er golven van energie, elektromagnetische deeltjes, die ons omringen en beïnvloeden. Een praktisch voorbeeld hiervan zijn radiogolven waarop de radio is gebaseerd. Er zit geen orkest in je radio, de muziek komt via golven en wordt opgepikt door een antenne. Stel dat je een golf van energie zou willen afbeelden als universeel symbool? Welk dier zou je dan nemen? Een slang.
Overigens staat de constellatie van Ophiuchus aan de hemel vlakbij het Galactisch Centrum. Dat is niet toevallig en geeft een extra dimensie aan de energie van Ophiuchus. Via de poort van het Galactisch Centrum ontvangt ons zonnestelsel immers extra energie van de Galactische Zon. Tevens is het een doorgang naar een hoger niveau wat symbolisch is voor transcendentie. Wie zichzelf heelt verlaat immers voorgoed de kringloop van geboorte en dood.

Ophiuchus leert ons op de juiste manier omgaan met ether en energiegolven. Hij heelt zichzelf en anderen door een juist gebruik van energie. Dat kan op allerlei manieren en hoeft niet noodzakelijk met de handen te zijn of als arts/genezer. Een DJ, zanger, dichter, lerares, schilder, schrijver,,... heelt ook. Het gaat er om dat energie op de juiste wijze wordt gebruikt ten gunste van het collectief. Wie in het bijzijn van een Ophiuchiaan is, wordt geheeld. Het is als een soort Portaal: als je er uitkomt is er iets veranderd.

3. Instinct & transcendentie

Ophiuchus is het enige teken waar een persoon én een dier samenwerken. Of beter gezegd leren samenwerken. Het is een zoeken naar harmonie tussen het menselijke en dierlijke aspect van elk mens. Het vertegenwoordigt het instinct en de vraag hoe dat instinct wordt gebruikt: om ten onder te gaan of om te helen? Zoals alles in deze wereld van dualiteit kan instinct op twee manieren gebruikt worden: ten goede of ten kwade. Een wijs gebruik van het instinct is zowel gunstig voor jezelf als voor je medemens.

In negatieve zin gaat een Slangendrager op het pad  van (zelf-)vernietiging. Dat kan ofwel door z'n wil op te geven en slaaf te worden van z'n negatieve gedachten of overtuigingen.  Een beest dat puur vanuit zijn instinct handelt: doden of gedood worden. De Slangendrager is dan slaaf geworden van z'n eigen schaduw. Hij is ten onder gegaan aan lagere krachten en heeft z'n wil om te leven opgegeven. De verbinding met de Bron is nog slechts een vlammetje en het Licht is ver zoek. Verdwaald in de slachtoffer-mentaliteit, verzwolgen door z'n eigen schaduw en slaaf van z'n lagere driften. Ge-descendeerd tot een wild dier dat overal gevaar ziet en in iedereen een vijand. In plaats van te helen doodt hij onbewust zichzelf. De hoop en wil om te leven is opgegeven en in plaats van te leven verlangt de Slangendrager naar de dood. Een leven in de hel, een hel ven eigen makelij gebaseerd op angst. Het ironische is dat de angst enkel en alleen gebaseerd is op de angst voor... zichzelf. Onder alle lagen van woede en verdriet zit diepe angst dat er een verschrikkelijk wezen diep vanbinnen zit. Die illusie is de ballon die de Slangendrager in dit leven komt doorprikken.

In het positieve geval is Ophiuchus verbonden met de Bron en deelt hij het Licht met anderen. Hij begrijpt dat het niet zijn wil is maar Gods wil dat ie hier komt realiseren. Hij kent z'n negatieve of schaduwkanten en heeft ze geheeld. Het is iemand die door z'n ervaring en instinct meteen voelt wat iemand nodig heeft of waar heling noodzakelijk is. Dat is het juiste gebruik van instinct: de zwakke plek zien en helen. Hij begrijpt dat het er vooral om gaat om de kracht van het Hogere door zich te laten werken. Om een instrument van het Licht te worden en energie op een juiste wijze te kanaliseren. Op die manier vindt Ophiuchus niet alleen zijn eigen geluk en heling, maar bezorgt hij tevens plezier en heling aan anderen. Hij heeft z'n lagere zelf, het dier, afgeworpen en kan doorstijgen naar het volgende niveau, het bovenmenselijke: transcendentie. Een leven in de Hemel. De Slangendrager begrijpt dat ie enkel en alleen liefde is omdat liefde het enige is dat echt is. Een spiritueel wezen van licht en liefde in een tijdelijk lichaam van vlees en bloed.

4. Trauma en crisis

Mensen geboren in het teken van Slangendrager beleven vaak ook traumatische ervaringen of crisissen. Een en ander kadert in een hoger perspectief om de ervaring te doorvoelen, te helen en nadien te fungeren als lichttoren voor anderen. De kwestie is om te begrijpen wat de les is in die traumatische ervaring en te begrijpen dat je de ervaring zelf koos voor je incarneerde. Om er door te groeien, om er sterker door te worden en om er anderen mee te helpen. Vaak verandert een persoon ook als gevolg van die traumatische ervaring of crisis en wordt het oude vertrouwde pad ingeruild voor iets nieuws en onbekend. Die koerswijziging is een noodzakelijk onderdeel van de levensreis van elke Slangendrager en betekent vaak het begin van z'n roeping als Heler. Die trauma's en beproevingen zijn niet alleen noodzakelijk, ze zijn ook als het ware een test om te zien of de Slangendrager er bovenuit kan stijgen. Het zal in grote mate de levenskwaliteit bepalen vermits hier, zoals eerder beschreven, de grote innerlijke strijd tussen goed en kwaad losbarst. Verliest of overwint ie zichzelf? Die keuze tussen slachtoffer of overwinnaar, die gemaakt wordt in de geest, bepaalt uiteindelijk hoe iemands leven loopt. Het is de innerlijke strijd die elke mens voert en die wordt uitvergroot bij iedereen die werd geboren in het teken van Ophiuchus. De extra dimensie voor de Slangendrager is dat hij met z'n opgedane levenservaring en wijsheid anderen verder helpt, als Heler. 

Naarmate een Slangendrager in goede zin evolueert zullen ook z'n omstandigheden, relaties, werk, vriendengroepen, hobbies,... mee evolueren. Al wat negatief is zal als vanzelf uit z'n leven verdwijnen als gevolg van het gerealiseerde innerlijke werk. Dat gebeurt in niveau's, van trede naar trede. Net zoals in sommige computerspelletjes wacht er op het einde van elk niveau echter een utlieme 'tegenstander'. Dat is als een soort spiegel om te laten zien wat je geleerd hebt en om nog eens heel duidelijk te maken: "hier ben ik echt helemaal klaar mee." De 'tegenstander' wordt overwonnen door het sterkste wapen in het Universum: Liefde. Liefde voor jezelf en de andere , door enkel maar het goede toe te wensen. Die 'tegenstander' hoeft niet enkel een mens te zijn maar kan ook een situatie, voorwerp, ervaring, werk, plaats of emotie zijn. Eens je voor jezelf voelt 'nee hier wil ik niet meer terug in belanden, ik wil vooruit' ben je het niveau overstegen.
Deze spirituele reis is overigens niet enkel weggelegd voor Slangendragers maar is universeel en geldt voor elke mens. Ik duid het hier in het bijzonder voor mijn collega-Slangendragers.

Slangendragers worden ook soms geboren in families waar veel voorouderlijk karma geheeld moet worden. Dat is niet enkel eigen aan Slangendragers, andere zonnetekens ervaren dit eveneens, en vaak gaat het om de laatstgeborene in een familie die deze rol op zich neemt. Ze zuiveren de familielijn voor vorige en volgende generaties. Het is vaak onzichtbaar werk net als dat van een lieve huismoeder. Sommige Slangendragers verlaten daarbij hun familie in ruil voor een zielsfamilie waarmee ze beter resoneren, anderen blijven bij de familieleden met wie ze zich verbonden voelen. De leidraad hier is zelfliefde: liefde of van iemand houden hoeft niet te betekenen dat je je leven er mee deelt.

5. Epiloog

Als astroloog werk ik altijd met het teken van Ophiuchus omdat het simpelweg deel uitmaakt van ieders geboortehoroscoop en omdat het levensbelangrijke thema van heling zo een rechtmatige plaats krijgt in het leven van elke mens. Zolang een mens niet geheeld is, blijft hij eindeloos cirkeltjes draaien in de kringloop van geboorte en dood. Nochtans is transcendentie hét ultieme doel van elke mens. 

Overigens is Ophiuchus technisch gezien niet het 13de maar het 9de sterrenbeeld (met Ram als 1ste) maar omdat men altijd verkeerdelijk spreekt over 12 sterrenbeelden krijgt Ophiuchus vaak de naam 'het 13de sterrenbeeld'. Schorpioen staat voor diepgaand onderzoek en verlangen, Boogschutter voor vrijheid en open geest. Daartussenin ligt Ophiuchus: hij die heelt wat Schorpioen gevonden heeft of verlangt en daardoor de Boogschutter z'n mentale en fysieke vrijheid mogelijk maakt. 

Welke rol speelt Ophiuchus in jouw leven? Het Huis in je geboortehoroscoop waar Ophiuchus staat heeft voor jou helende energie en bij uitbreiding ook voor anderen. Localiseer waar Ophiuchus staat en analyseer dan in welke gebieden van jouw leven deze energie speelt. Meer informatie daarover vind je via deze link: Huizen. Staan er bepaalde hemellichamen in Ophiuchus, dan is daar vanzelfsprekend een helende energie mee verbonden. Het is dan jouw taak om dat ten goede te gebruiken. Om Licht te brengen in je eigen leven en dat van je broeders en zusters.  Om mekaar zo, hand in hand, naar Huis te wandelen.
Een reis zonder afstand die volledig in het innerlijke van een mens plaatsvindt.