🌟 Ken jezelf, kom thuis 🌟

Ophiuchus of Slangendrager 
Wanneer: van 7 t/m 18 december
Huis: het 8ste huis - gedeeld met Schorpioen
Heersers: Cheiron en Pluto.

De Zon reist elk jaar door 13 constellaties op de ecliptica. Niet door 12, 14 of 38, maar door 13.  Na Schorpioen gaat de Zon door de "13de" constellatie en die heet Ophiuchus of Slangendrager, waarna ze haar weg vervolgt door Boogschutter. Daarom is het ook een Zonneteken, net als de 12 andere meer gekende constellaties uit de dierenriem. Deze 13de constellatie voegt een belangrijk en ontbrekend element toe aan elke astrologische analyse: heling. De Heler is immers waar Ophiuchus voor staat.

Overigens is het woord "dierenriem"  een ietwat misleidende term want een groot deel van de zonnetekens heeft weinig tot niets met dieren te maken. Denk aan Weegschaal, Tweelingen, Boogschutter, Waterman en Maagd. Ophiuchus is op zijn beurt al helemaal een buitenbeentje want het is het enige Zonneteken dat gebaseerd is op een echte persoon. Ophiuchus was namelijk een bekende Heler uit de Griekse Oudheid. Hij bezat het vermogen om de doden weer tot leven te wekken. Vandaar dat Ophiuchus symbool staat voor Heling.

Het zou ook goed kunnen dat dit sterrenbeeld eigenlijk de godin Isis betrof, de vrouwelijke heler die eveneens de doden weer levend kon maken, maar in een patriarchale wereld valt een vrouw met zoveel kracht niet in goede aarde. Vandaar de keuze voor Ophiuchus en niet Isis. Iets wat mij persoonlijk vrij weinig uitmaakt, het gaat mij om de symboliek van Ophiuchus/Isis en niet om feministische of patriarchale machtsspelletjes. Wel geef ik graag nog mee dat het getal dertien mooi aansluit bij de dertien manen in een jaar en tevens bij Het Laatste Avondmaal van Leonardo Da Vinci. Daar zijn 13 apostelen afgebeeld, de 13de is Maria Magdalena, echtgenote van Jezus en tevens de meest wijze apostel. Maar dat terzijde.

Tot slot roept dit sterrenbeeld ook verwijzingen op naar Aesculapius de Griekse God van heling wiens symbool, een slang die langs een staf omhoog kronkelt, nog steeds gebruikt wordt voor apotheken. Wie of wat de Slangendrager ook zij, het is de symboliek die van belang is.

Wie een afbeelding van Ophiuchus bestudeert (zie afbeelding onderaan) herkent onmiddellijk een oude man die een slang draagt. De man vreest de slang niet en doodt het beest ook niet. Ophiuchus weet hoe hij met de slang moet omgaan. De symboliek duidt op twee zaken: iemand die het gif in zichzelf gevonden heeft en heeft weten te helen en daarnaast tevens in staat is anderen te begeleiden in hun helingsproces. Vandaar ook de link met Cheiron, de gewonde genezer die vanuit een geheeld trauma anderen ondersteunt.

Ophiuchus daarentegen heeft het gif in zichzelf omgevormd tot goud. Het leunt dan ook sterk aan bij de alchemist of bij de sjamaan. Iemand die diep in zichzelf z’n schaduw heelt en dan als herboren terugkomt om mensen te begeleiden op hun pad. Met vernieuwde levenslust en regeneratie, verbonden met het leven. Een transformatie, net als bij Pluto: sterven en wedergeboorte. Zoals bij elke verandering is er een element van afscheid en pijn, angst voor het onbekende. Overigens staat de constellatie van Ophiuchus aan de hemel vlakbij het Galactisch Centrum. Dat laatste werkt op zich ook al transformerend en geeft dus een extra toets aan de energie van Ophiuchus.

Bovendien zien we hier ook de symboliek van de slang: transformatie. De slang werpt zijn oude huid af en vervolgt zijn weg in zijn nieuwe vel. Tevens representeert de slang het vijfde onzichtbare element: ether. Energie komt in golven tot ons. Op aarde en in het universum zijn er golven van energie, elektromagnetische deeltjes, die ons omringen en beïnvloeden. Een praktisch voorbeeld hiervan zijn de radiogolven waarop de radio is gebaseerd. Er zit dus geen orkest in je radio, de muziek komt via golven en wordt opgepikt door een antenne. Stel dat je een golf van energie zou willen afbeelden als universeel symbool? Welk dier zou je dan nemen? Een slang.

Ophiuchus leert ons op de juiste manier omgaan met ether en energiegolven en heelt zichzelf en anderen door een juist gebruik van energie. Dat kan op allerlei manieren en hoeft niet noodzakelijk met de handen te zijn of als arts/genezer. Een DJ, zanger, dichter, schilder, schrijver, wetenschapper, makelaar,... heelt ook. Het gaat er om dat energie op de juiste wijze wordt gebruikt ten gunste van het collectief. Wie in het bijzijn van een Ophiuchiaan is, wordt geheeld.

Ophiuchus is het enige teken waar een persoon én een dier samenwerken. Er heerst een harmonie tussen mens en dier. Of beter gezegd een harmonie tussen het menselijke en dierlijke aspect van elk mens. Het vertegenwoordigt het dierlijke instinct: wordt dat instinct gebruikt om te vernietigen of om te helen? Zoals alles in deze wereld van dualiteit kan instinct op twee manieren gebruikt worden: ten goede of ten kwade. Een wijs gebruik van het instinct is zowel gunstig voor jezelf als voor je medemens. Vandaar de Heler. Wordt het instinct in een negatieve zin aangewend dan leidt dat tot (zelf-)vernietiging en transformeert Ophiuchus zich in een beest dat puur vanuit zijn instinct handelt: de dood of het leven. 

In het positieve is Ophiuchus iemand die meteen ziet wat iemand nodig heeft of waar de heling noodzakelijk is. Dat is het juiste gebruik van instinct. Iemand die de zwakke plek ziet en die heelt. Het gaat er tevens om om in je kracht te staan en kracht te vinden in het Hogere. De missie van de heler is om een instrument van het goede te worden en energie op een juiste wijze te kanaliseren. Use the force. Ophiuchus stimuleert je om je kracht te gebruiken voor het licht en samen te werken met het Hogere. Op die manier vindt Ophiuchus niet alleen zijn eigen geluk en heling, maar bezorgt hij tevens plezier en heling aan anderen. 

Als astroloog werk ik altijd met het teken van Ophiuchus. Waarom? Omdat de Zon elk jaar door Ophiuchus gaat en dus deel uitmaakt van de dierenriem. Overigens is het technisch gezien niet het 13de maar het 9de sterrenbeeld (met Ram als 1ste) maar omdat men altijd verkeerdelijk spreekt over 12 sterrenbeelden krijgt Ophiuchus vaak de naam van 13de sterrenbeeld. Schorpioen staat voor diepgaand onderzoek en Boogschutter voor vrijheid. Daartussenin ligt Ophiuchus, hij die heeft gevonden wat moet geheeld worden en er voor zorgt dat vrijheid mogelijk wordt. Vandaar z'n positie tussen beide sterrenbeelden.

Wat betekent Ophiuchus voor jou? Het Huis in je geboortehoroscoop waar Ophiuchus staat heeft voor jou helende energie en bij uitbreiding ook voor anderen. Localiseer waar Ophiuchus staat en analyseer dan in welke gebieden van jouw leven deze energie speelt. Staan er bepaalde hemellichamen in Ophiuchus, dan is daar vanzelfsprekend een specifieke helende energie mee verbonden. Wie je hier graag meer over weten, bestel dan een analyse.