Astrologie werkt met zogenaamde Huizen.

De zodiak of geboortecirkel omvat 12 Huizen, gelijk verdeeld in 30 graden. 

Huizen 1 - 6 gaan over over hoe je omgaat met je binnenwereld of jezelf, het is intro-vert, naar binnen gericht.
Huizen 7 - 12 gaan over over hoe je omgaat met de buitenwereld of anderen, het is extra-vert, naar buiten gericht.

Elk huis heeft een andere betekenis en heeft steeds een dubbele component: een interne (ik kijk naar binnen) en externe (ik kijk naar buiten) betekenis.

De Huizen spelen een grote rol in een horoscooplezing vermits de sterren en planeten verspreid staan over jouw geboortehoroscoop en zich dus in verschillende huizen bevinden met een specifieke betekenis.
Iedereen heeft weliswaar dezelfde sterren en planeten in zijn horoscoop maar bij elke persoon staan die op een andere plaats, in verschillende huizen. Bovendien is het sterrenbeeld bij dat Huis ook nog eens verschillend van persoon tot persoon.
Met andere woorden: elke horoscoop is uniek en elke horoscoop moet individueel bestudeerd worden op basis van de Huizen en de respectievelijke sterrenbeelden. 
 
Hieronder een beschrijving van de betekenis van de respectievelijke Huizen. Bij elk Huis staat ook een sterrenbeeld vermeld, dat is de zogenaamde Heerser van dat Huis. Het betekent echter niet dat in jouw geboortehoroscoop deze sterrenbeelden ook bij dat Huis staan, dat hangt af van je geboortedatum.
Als dit te ingewikkeld klinkt... Relax! Ik leg het allemaal uit in je video.

Huis 1: hier start de zodiak en het wordt aanzien als het Huis waarin je geboren wordt . Het is zeer diepe energie van: wie ben ik? Je diepste kern. Het is ook het huis dat wordt aanzien als de ascendant. Letterlijk de plek waar de Zon opkwam op jouw geboortedag. In het engels heet het dan ook 'rising sign', net als sun-rise of zonsopgang. Het teken van de Ascendant is ook het teken waarmee de buitenwereld jou identificeert. Hoe zien mensen jou? Wat is mijn persoonlijkheid? Kijk naar je ascendant. Wie ben je diep vanbinnen? Kijk naar je ascendant.
Samengevat: Het Huis van PERSOONLIJKHEID - staat in het teken van RAM - IK BEN.

Huis 2
: nadat je geboren bent, komt de volgende stap namelijk wat zijn mijn gaven en talenten. Wat heb je meegekregen om hier op Aarde te ontwikkelen, hanteren en laten zien. Wat kom je hier in de materie brengen? Het geeft ook aan hoe je tegenover waarde en bezittingen staat, het materiële. Wat is er voor jou belangrijk in dit leven, waar hecht je waarde aan? Het gaat tevens om werken met materiële zaken, met je handen, met de Aarde, iets maken of crëeren in de fysieke realiteit.
Samengevat: Het Huis van WAARDE en GAVEN - staat in het teken van STIER - IK HEB.


Huis 3
: is de volgende stap namelijk communicatie. Hoe communiceer ik met mezelf en bij uitbreiding met de buitenwereld? Communicatie omvat 2 zaken, namelijk luisteren en praten. Hoe praat je met jezelf? Luister je ook naar jezelf? Hoe praat je me anderen? Luister je ook naar anderen? Het gaat ook over de directe omgeving: broers en zussen, buren, collega's,... directe interactie. Vermits communicatie gebaseerd is op denken, is het ook het huis van hoe je denkt. Over jezelf en logischerwijs over anderen. Want hoe je over de andere denkt  is een reflectie van de manier waarop je over jezelf denkt.
Samengevat: Het Huis van COMMUNICATIE - staat in het teken van TWEELINGEN - IK DENK.

Huis 4:
het huis van Thuis. Waar voel je je thuis, wat is er voor jou van belang om je thuis te voelen. Voelen, dat is het kernwoord, want het gaat om je thuisvoelen. Zowel in jezelf als op een bepaalde plek. Het is direct gerelateerd aan een gevoel van veiligheid. Wie zich goed thuisvoelt bij zichzelf, voelt zich veilig. Het is letterlijk thuiskomen. Het wordt ook aanzien als het Huis van de Moeder: het archetype van iemand bij wie je je goed voelt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je zelf goed voelt, van binnenuit. Dan doet  als vanzelf de buitenwereld dat ook.
Samengevat: Het Huis van THUIS - staat in het teken van KREEFT - IK VOEL.

Huis 5:
het huis van Zelfexpressie en creativiteit. Hoe uit je jezelf, hoe druk je jezelf uit naar de buitenwereld toe? Wat heb je de wereld te vertellen? Wat wil je graag laten zien? Dat betekent iets dat IN jou zit, naar BUITEN brengen.
Het is het creatieve proces: van idee, naar expressie. Creatie en zelfexpressie gaat om iets scheppen. Vanuit het niets, iets maken. Creatieve energie die moet bevrijd worden en veruiterlijkt: van binnen naar buiten. Het is ook het huis van kinderen, je innerlijke kind, spel, zang, muziek, ondernemen, risico's nemen en plezier.
Samengevat: het Huis van ZELFEXPRESSIE - staat in het teken van LEEUW - IK CREËER.


Huis 6: het laatste huis van de onderste helft van de zodiak en dus ook meteen het laatste huis dat echt over het Zelf gaat. Want vanaf huis 7 gaat het over interactie met de buitenwereld. Met andere woorden huis 6 is nog persoonlijk maar gaat al over hoe jij je persoonlijk dienstbaar stelt naar de buitenwereld toe. Huis 6 handelt dan ook voornamelijk over werk en hobby. Hoe maak jij je nuttig voor de maatschappij? Wat doe je voor werk of van hobby en op welke manier doe je dat? Want hoe je iets doet is ook belangrijk. Vandaar ook dat huis 6 ook over gezondheid handelt. Doe je iets ten koste van jezelf of geef je pas als je zelf genoeg hebt. Zelfzorg eerst en dan pas zorgen voor anderen. Net als het zuurstofmasker in het vliegtuig: eerst het masker zelf opzetten dan pas je bij je kinderen. 
Het is een analyse van hoe jij je het best nuttig kan maken, enerzijds gelet op wat de buitenwereld nodig heeft maar eerst waar jij je goed bij voelt. Een uitwisseling van energie. Geven en nemen.
Samengevat: Het Huis van WERK/HOBBY/LICHAAM -  staat in het teken van MAAGD - IK ZORG VOOR/ANALYSEER.

 

Huis 7: het eerste huis van de 'buitenwereld'. Je hebt nu de eerste 6 huizen doorlopen en komt in aanraking met anderen. Omgang met anderen. Hoe ga je daar mee om? Relaties dus. Zowel met collega's, vrienden, familie, zakelijk, partners, helpdeskmedewerkers,... Alles en iedereen.
Het staat recht tegenover Huis 1 waar je enkel met jezelf bezig bent. In Huis 7 leer je omgaan met anderen en leer je een balans te zoeken tussen jezelf en de andere, tussen zelf iets doen en met anderen iets doen. Iets alleen doen of hulp vragen. Alleenstaande of in een relatie. Het gaat om een evenwicht, diplomatie en harmonie.
Het is tevens het Huis van de Descendant, waar de Zon ondergaat op je geboortedag. 
Samengevat: Het Huis van RELATIES - staat in het teken van WEEGSCHAAL - IK BALANCEER.
 

Huis 8: Wat zijn de waarden en normen in de maatschappij? Hoe werkt het in de samenleving, wat zijn de regels en wetten? Het gaat ook om netwerken, bedrijven, instellingen, groepen van mensen die samen iets in de maatschappij op poten zetten. Het staat tegenover Huis 2 waar het individu zelf bepaalt wat van belang is voor hem. In Huis 8 dicteert de maatschappij wat van belang of waarde is. Waar verlangt de maatschappij naar? Wat verlang jij van de maatschappij? Hoe zou jij graag willen dat de samenleving er uitziet? Wat wil jij creëeren in de maatschappij en welke (machts-)positie wil jij bekleden? Het gaat om kracht, macht en ook om trends en tendenzen: alles wat onder de oppervlakte leeft en niet meteen zichtbaar is. De onderstroom van de maatschappij. Alles wat diepe overstijgende emoties met zich meebrengt, zoals sex, dood en huwelijk. Taboes horen hier eveneens bij evenals erfenissen en begrafenissen. Verder ook transformatie, regeneratie en schaduwwerk of diep zelfwerk al dan niet in samenwerking met Hogere krachten die groter zijn dan de mens zelf. Vandaar ook het Huis van de zogenaamde paranormale gaven en de gave om te manifesteren.
Samengevat: het Huis van SAMENLEVING - staat in het teken van SCHORPIOEN en OPHIUCHUS - IK VERLANG en IK HEEL.

Huis 9: 
Het Huis van leren, onderwijs, verre reizen en geloof. Het tegenovergestelde huis, Huis 3 gaat over hoe jij communiceert en denkt. Huis 9 gaat over hoe anderen denken en communiceren. Het gaat over leren wat anderen te zeggen hebben. Over leren tout court. Een zoeken naar het leven: hoger onderwijs, filosofie, Religie, spiritualiteit,... Ook reizen, want dat is letterlijk ervaringen opdoen waar je wat van bijleert. Huis 9 gaat om je geest verruimen en toelaten om op een andere manier te denken en naar het leven te kijken. Het gaat om een vrije geest, de grote levensvragen, abstract denken en vrijheid.
Samengevat: het Huis van LEREN - staat in het teken van BOOGSCHUTTER - IK (ONDER-)ZOEK.

Huis 10:
Het Huis van roeping, carrière en missie. Het huis van een publieke functie, beroemdheid, bekendheid en belangstelling. Waar het tegenovergestelde 4de Huis  gaat over thuis, staat Huis 10 voor de buitenwereld. Letterlijk: weg van thuis, hup hup ga buiten! Je thuisvoelen in de buitenwereld, je thuisvoelen in de publieke omgeving. Leiding geven in de buitenwereld, de buitenwereld aansturen. Ambities en verwezenlijkingen. Werken met de materie, hanteren en deze in de buitenwereld brengen. Tevens het huis van status en /of imago. Ook het Huis van de Vader: het archetype van de werkende mens, "vader werkt" in huis 10 en "moeder is thuis" in huis 4.
Samengevat: het Huis van STATUS/CARRIERE - staat in het teken van STEENBOK : IK AMBIEER/HANTEER.

Huis 11:
het Huis van (vrienden-)groepen, bewegingen en idealen. Waar associëren mensen zichzelf mee? Met welke idealen? Hoe denken ze over de maatschappij? Welk soort vriendengroepen? Wat brengt deze groep naar buiten?
Het staat tegenover het 5de huis van zelfexpressie. Huis 5 zegt wat wil IK in de wereld zetten? Huis 11 zegt: wat is de expressie van de groep? Wat willen wij als GROEP in de wereld zetten? Huis 11 is ook het huis van gemeenschap. Wat hebben de leden gemeenschappelijk? Wat verbindt mensen en waar kunnen ze op terugvallen? Het groepsgevoel en bijbehorende identiteit.
Samengevat: het Huis van GROEPEN/VRIENDEN - staat in het teken van WATERMAN - IK WEET

Huis 12:
het onbekende, hetgeen het leven en de maatschappij overstijgt. Het besef, geloof en vertrouwen in een Hogere Kracht, een Hogere Intelligentie die alles regelt en veel beter weet dan wijzelf wat goed is voor ons. Het ontastbare, het bovenmenselijke, het mystieke, het huis waar het ego ophoudt te bestaan en sterft. Waar huis 1 de geboorte is, is Huis 12 de dood (letterlijk en figuurlijk). Het wiel van reïncarnatie eindigt hier en de ziel maakt zich klaar voor het volgende leven. Huis 6, het tegenovergestelde huis van waar je jezelf dienstbaar maakt met je werk en hobby, versus Huis 12, de plek waar je jezelf volledig ten dienste stelt van de maatschappij of het Hogere. Daar houdt het IK op te bestaan en is enkel nog het AL.  Huis 12 is ook het huis van afzondering, stilte en rust. Het verborgene, hetgeen zich achter de schermen afspeelt. Het collectieve onderbewustzijn. Het huis van harmonie tussen het bewuste en onbewuste.
Samengevat: het Huis van het MYSTIEKE - staat in het teken van VISSEN - IK GELOOF