Numerologie is de leer van de getallen.
Getallen zijn heel symbolisch, enorm fascinerend en bevatten een schat aan informatie.
Niet alleen je geboortedatum maar ook je huisnummer, nummerplaat, gsm-nummer, ondernemingsnummer, rijksregisternummer,... noem het maar op, geven allemaal informatie over het desbetreffende onderwerp.
Eens je weet wat het betekent kan je er mee leren spelen en het in je voordeel gebruiken.
Iedereen heeft ook een persoonlijkheidsgetal dat gebaseerd is op z'n geboortedag.
Dat persoonlijkheidsgetal geeft een levensdoel weer.

Heel kort geschetst:

1 - leiderschap, initiatief, visionair/pionier, zelfstandigheid en originaliteit

2 - balans, innerlijke vrede, aanmoediging, geduld en samenwerking

3 - emotionele expressie, energie, beweging , positiviteit en creativiteit

4 - structuur, basis, grenzen, hard werken en organisatie

5 - vrijheid, afwisseling, verantwoordelijkheid, plezier en discipline

6 - visie, harmonie, gezelligheid, familie en bevestiging 

7 - openheid, vertrouwen, geloof, afzondering, het mystieke en intuïtie

8 - autoriteit, macht, succes, ambitie, organisatie en actie/passiviteit

9 - ondernemen, integriteit, afronding, filantropie, altruïsme en doen wat je zegt

11 - onafhankelijkheid, zelfstandigheid, egoïsme, opbouwen en leren omgaan met anderen

22 - balans, samenwerking, vrede, grenzen en structuur

33 - energie, beweging, perfectionisme, visie en harmonie

44 - structuur, grenzen, basis, macht/kracht en succes
Zoals je kan zien zijn de laatste 4 levensgetallen dubbele cijfers of zogenaamde meestergetallen. dit wordt vaak verkeerdelijk aanzien voor mensen die meester zijn in iets, het is echter het tegenovergestelde: ze komen dezelfde les dubbel leren om er meester over te worden. 

De meeste numerologen spreken enkel over de meestergetallen 11, 22 en 33. Er bestaat echter ook het meestergetal 44. De reden waarom de meeste mensen dit niet gebruiken is omdat het héél zeldzaam is en pas sinds 9 september 1997 bestaat. Op die dag werd immers de eerste persoon op Aarde geboren met als levensgetal 44. Voor die datum was dat om wiskundige redenen simpelweg onmogelijk. 

Als je weet wat je levensgetal is, kan je veel leren over jezelf. Ikzelf vindt het een prachtige aanvulling op een geboortehoroscoop. 
Je kan naast je eigen levensgetal ook gaan berekenen hoe je best overeenkomt met iemand anders en en welke dynamiek er tussen jullie speelt. Dan hoef je gewoon mekaars geboortedatum te kennen en elkaars levensgetal op te tellen. Het getal dat je dan bekomt leert je dan hoe je best overeenkomt. Het is een hele simpele berekening  en eenvoudige manier om iets over je relatie te leren of een mogelijke (zaken-)partner. In het artikel hieronder dat ik schreef voor Bloom-magazine staat de volledige uitleg evenals de berekening.