Healing (of heling) komt er op neer dat een healer (of heler) verbinding maakt met de Bron voor degene die geheeld wil worden. De Bron is een synoniem voor liefde, God, het universum, het Licht,...

Een mens is eeuwig en altijd verbonden met de Bron maar soms is die verbinding vertroebeld wat leidt tot ongemakken, ziektes, miserie of malaise.  Het is een beetje vergelijkbaar met een tram: een tram is verbonden met een netwerk bovenaan en rijdt dankzij een verbinding op het dak. Is de verbinding verstoord, dan rijdt de tram niet goed.

Hetzelfde geldt voor ons als mens: wie geen goede verbinding heeft met de Bron kan wel functioneren maar mist iets in z'n leven dat vaak niet goed onder woorden kan worden gebracht of met precisie aangeduid.   

Een healer herstelt deze verbinding die, zoals gezegd, nooit helemaal weg kan zijn maar wel onzuiver of verzwakt.

De healing of heling kan vanop afstand gebeuren zonder dat de healer en de persoon in kwestie elkaar moeten zien. Dat is enerzijds gebaseerd op het principe dat tijd en ruimte niet bestaan en anderzijds op het principe dat alles met elkaar verbonden is, wat niet alleen blijkt uit nagenoeg alle spirituele leringen maar inmiddels ook al vele decennia geleden bewezen werd door kwantumfysici als David Bohm en Albert Einstein. Een referentiewerk dat dit alles mooi beschrijft is The Holographic Universe van Michael Talbot, een boek dat al dateert van 1991.

Alles gebeurt in de geest en zo ook healing.

Heeft healing door Stefan dan helemaal niets met het lichaam vandoen? Jawel maar op een andere manier. Enkele jaren geleden merkte Stefan dat z'n handen automatisch naar plekken op iemands lichaam gingen waar de energie niet goed zat of healing nodig was. Als een soort scanner zeg maar. De energie die door z'n handen kwam had een helend en heilzaam effect. Het nadeel was echter dat de lichamelijke belasting voor Stefan veel te groot was. Hij krijgt zoveel energie door zich dat hij niet met z'n handen op iemands lichaam mag werken want hetgeen dat vrijkomt in iemands lichaam vloeit immers terug naar de healer.  Stefan loste dit op door niet meer met aanraking te werken maar enkel nog met z'n handen op 15 à 30cm afstand van het lichaam. Deze techniek bleek nog steeds even doeltreffend maar was helaas ook nog steeds een belasting voor Stefan waardoor hij besloot dit enkel nog te doen voor familieleden en intimi. Uiteindelijk vond hij de ultieme techniek: op afstand werken. De doeltreffendheid van deze healing bleek even groot en ook het scannen met de handen werkte op afstand. Ideaal want het heeft een driedubbel voordeel: Stefan blijft in optimale gezondheid, hij kan z'n gave verder uitoefenen en de cliënt hoeft zich niet te verplaatsen.

Volgens Stefan is zijn gave een extra effect van zijn bijna-doodervaring eind jaren '90 waarbij hij geheeld werd door wezens van Licht na een auto-ongeval op de autostrade. Het feit dat hij met enkel wat schrammen en een lichte hersenschudding uit een "perte totale" autowrak kwam en dat zonder gordel aan, zonder airbag en tegen 100km/h dankt hij aan deze miraculeuze Hogere interventie. Verschillende buitenlandse mediums (zogenaamde psychics of helderzienden) die Stefan consulteerde vertelden hem, zonder hierover in kennis te zijn gesteld of er naar te vragen, dat er een soort levende energie door hem loopt en dat hij gigantische witte Wezens van Licht achter zich heeft staan. Stefan zelf heeft er zelf ook geen verdere uitleg voor want de gave om te helen kwam ook als een verrassing voor hemzelf.

Wie een healing van Stefan wilt ervaren kan rekenen op de "niet tevreden, geld terug"-garantie. Deze garantie is er omdat de energie die door Stefan komt niet van hemzelf is maar van het Hogere. De healing werkt dus altijd. Ze is er wel enkel voor oprecht geïnteresseerden, niet voor mensen die zich vervelen, sensatiezoekers of sceptici die hun gelijk willen bewijzen. Wie een oprechte wens heeft om geheeld te worden en klaar is om de strijd in zichzelf op te lossen is welkom bij Stefan. Tot op heden heeft nog niemand z'n geld terug gevraagd.

Voor een healing hoef je niets te doen enkel contact nemen en daarna wachten tot Stefan je laat weten dat de healing heeft plaatsgevonden. Hij beschrijft dan ook wat er gebeurd is en wat hij heeft gezien of doorgekregen. Het enige dat je hoeft te doen is na de healing véél water drinken en rusten. Er zijn geen negatieve effecten en er treden ook geen lichamelijke of andere klachten op. Mogelijks heb je nood aan wat extra rust of stilte. Voor veel mensen verandert hun leven aanzienlijk na de healing. Die belofte kan Stefan echter niet maken, hij kan enkel door hem laten komen wat de persoon in kwestie nodig heeft (niet wat ie denkt nodig te hebben). 

Healing gebeurt op donatie-basis wat betekent "dat je schenkt wat je kunt betalen". Stefan houdt zich vanzelfsprekend het recht voor om mensen en "helen voor een aalmoes" te weigeren. Wie het Hogere respecteert, heeft respect voor healing en maakt een respectabele donatie over. 

Disclaimer: Stefan consulteert zelf op regelmatige basis z'n huisarts en andere medische professionals die hiervoor geschoold zijn. Healing is dan ook geen vervanging voor medisch advies of een medische behandeling. Bij lichamelijke problemen of ziekte gelieve u te wenden tot een erkend geneesheer of arts.