Healing (of heling) komt er op neer dat een healer (of heler) verbinding maakt met de Bron voor degene die geheeld wil worden. De Bron is een synoniem voor liefde, God, de Eenheid, het Licht,...

Een mens is eeuwig en altijd verbonden met de Bron maar soms is die verbinding vertroebeld wat leidt tot ongemakken, ziektes, miserie of malaise.  Het is een beetje vergelijkbaar met een radio: een radio werkt via onzichtbare energiegolven en als de radiofrequentie niet juist afgesteld staat, dan werkt de radio nog steeds maar hoor je  gekraak. Staat de frequentie echter juist, dan hoor je (hopelijk) mooie muziek.  

Hetzelfde geldt voor ons als mens: wie geen goede verbinding heeft met de Bron kan wel functioneren maar mist iets in z'n leven dat vaak niet goed onder woorden kan worden gebracht of met precisie geduid. Een healer herstelt deze verbinding die, zoals gezegd, nooit helemaal weg kan zijn maar wel onzuiver of verzwakt.

De healing kan vanop afstand gebeuren zonder dat de healer en de persoon in kwestie elkaar moeten zien. Dat is enerzijds gebaseerd op het principe dat tijd en ruimte niet bestaan en anderzijds op het principe dat alles in Eenheid met elkaar verbonden is, wat niet alleen blijkt uit nagenoeg alle spirituele leringen maar inmiddels ook al vele decennia geleden bewezen werd door kwantumfysici als David Bohm en Albert Einstein. Een referentiewerk dat dit alles mooi beschrijft is The Holographic Universe van Michael Talbot, een boek dat al dateert van 1991. Alles gebeurt in de geest en zo ook healing.

Hebben mijn healings dan helemaal niets met het lichaam vandoen? Jawel maar op een andere manier. Enkele jaren geleden merkte ik dat mijn handen automatisch naar plekken op iemands lichaam gingen waar de energie niet goed zat of healing nodig was. Als een soort scanner zeg maar. De energie die door mijn handen kwam had een helend en heilzaam effect. Het nadeel was echter dat de lichamelijke belasting voor mij veel te groot was. Ik krijg zoveel energie door mij dat ik niet met mijn handen op iemands lichaam mag werken want hetgeen dat vrijkomt in iemands lichaam vloeit immers terug naar de healer. Ik loste dit op door niet meer met aanraking te werken maar enkel nog met mijn handen op 15 à 30cm afstand van het lichaam. Deze techniek was nog steeds even doeltreffend maar was helaas ook nog steeds een belasting voor mij waardoor ik besloot dit enkel nog te doen voor familieleden. Uiteindelijk vond ik de ultieme techniek: op afstand werken. De doeltreffendheid van deze manier van werken is even groot en heeft alleen maar voordelen: de cliënt wordt geheeld, hij hoeft zich niet te verplaatsen, ik blijf in optimale gezondheid en kan mijn gave verder uitoefenen. Iedereen blij en win-win.

Volgens mij is mijn gave een extra effect van mijn bijna-doodervaring eind jaren '90 waarbij ik geheeld werd door wezens van Licht na een auto-ongeval op de autostrade. Het feit dat ik met enkel wat schrammen en een lichte hersenschudding uit een "perte totale" autowrak kwam en dat zonder gordel aan, zonder airbag en tegen 100km/h dank ik aan deze miraculeuze Hogere interventie. Verschillende buitenlandse mediums (zogenaamde psychics of helderzienden) die ik consulteerde vertelden me, zonder hierover in kennis te zijn gesteld of er naar te vragen, dat er een soort levende energie door mij loopt en dat ik gigantische witte Wezens van Licht achter mij heb staan. Ik heb er zelf geen verdere uitleg voor want de gave om te helen kwam ook als een verrassing voor mezelf. 

Wie een healing van mij wil ervaren kan rekenen op de "niet tevreden, geld terug"-garantie. Deze garantie is er omdat de energie die door mij komt niet van mij is maar van het Hogere. De healing werkt dus altijd. Ze is er wel enkel voor oprecht geïnteresseerden, niet voor mensen die zich vervelen, sensatiezoekers of sceptici die hun gelijk willen bewijzen. Ik hou mij vanzelfsprekend het recht voor om mensen te weigeren als ik voel dat je elders beter bediend wordt. Wie echter een oprechte wens heeft om geheeld te worden en klaar is om de strijd in zichzelf op te lossen is welkom en tot op heden heeft nog niemand z'n geld terug gevraagd.

Je hoeft voor de healing niets te doen behalve bestellen en je geest openstellen voor genezing. Als je denkt dat healing op afstand niet werkt of bedrog is, bestel het dan niet. Het werkt immers pas optimaal als de persoon in kwestie meewerkt en een open geest heeft.

Het tijdstip of moment van de healing kan niet gekozen worden, ik krijg zelf ook maar impulsen door als het juiste moment is aangebroken. Er wordt geen afspraakmoment vastgelegd en je hoeft je ook niet vrij te maken. Ik doe de healing wanneer ik voel dat het het juiste moment is en ik beschrijf daarna wat er gebeurd is en wat ik heb gezien of doorgekregen. Het enige dat je hoeft te doen na de healing is véél water drinken en rusten. Er zijn geen negatieve effecten en er treden ook geen lichamelijke of andere klachten op. Mogelijks komen er emoties vrij en heb je nood aan wat extra rust of stilte. Voor veel mensen verandert hun leven aanzienlijk na de healing. Die belofte kan ik echter niet maken, ik kan enkel door mij laten komen wat de persoon in kwestie nodig heeft (niet wat ie denkt nodig te hebben). 

Onlangs opende zich ook een nieuwe dimensie in mijn healings. Er kwam immers bij de healing een overleden familielid van de cliënt door. Het overleden familielid maakte zich kenbaar via haar naam. Ik kan geen beloftes maken of dit ook voor jou gebeurt maar als het de bedoeling is dat er iemand voor jou doorkomt, dan zal dit ook gebeuren. Daar kan je op vertrouwen.

Je kiest zelf welke informatie je voor de sessie wil meegeven: je vertelt niets of je deelt je verhaal. Het resultaat is hetzelfde want healing zal plaatsvinden waar healing nodig is.  Wees open en eerlijk zonder jezelf verplicht te voelen iets te delen. Alleszins blijven je gegevens en info strikt vertrouwelijk. 

Ik geef slechts éénmaal een healing en dan is het gedaan. Je kan dus geen twee keer bij mij terecht. Heb je ooit al een healing van mij ontvangen dan was dat ook meteen de laatste keer. Het maakt niet uit of het om iets anders gaat dan waarvoor je me eerder contacteerde, verdere healing heeft geen enkele zin noch nut. Eens geheeld ben je geheeld.

Je kan wel een healing voor iemand anders aanvragen. De persoon voor wie je het aanvraagt hoeft zijn akkoord niet te geven want om liefde of healing te geven heb je geen toestemming nodig. Wanneer de andere het aanvaardt is een andere kwestie maar dat tijdstip staat los van de healing. De persoon in kwestie zal de healing accepteren op het moment dat ie daar klaar voor is en dat perfecte moment is in handen van zijn of haar Hogere Zelf.

Disclaimer: ik consulteer zelf op geregelde basis mijn huisarts, kinesist, acupuncturist en andere medische professionals die hiervoor geschoold zijn. Healing is dan ook geen vervanging voor medisch advies of een medische behandeling. Bij mentale of lichamelijke problemen, kwalen en ziekte gelieve u te wenden tot een erkend geneesheer of arts. 


Wie graag wat wetenschappelijk bewijs ziet of gewoon meer wil weten over healings en energy medicine kijk dan de documentaire hieronder. Ze beschrijven niet de healing die ik doe, die speelt zich af op een ander niveau, maar desalniettemin blijft deze video interessant wat betreft healings op het niveau van het fysieke.