Mercurius retrograde


Mercurius, planeet van communicatie, denken, verkeer en beweging, begint vandaag 1 april aan z'n retrograde in Vissen en dat is geen aprilgrap. Alle gekheid op een stokje: deze Mercurius retrograde is een hele bijzondere om verschillende redenen.

Ten eerste springt Mercurius haasje-over met Cheiron en op 25 april, de dag van het einde van de retrograde, staat ze conjunct de Noordelijke Maansknoop. Daarnaast gaan zowel Venus als de Zon over de 3 voornoemden (Mercurius, Cheiron en de Noordelijke Maansknoop) heen tijdens de retrograde, en maken ze vanzelfsprekend ook conjuncties met die 3 hemellichamen. Tot slot is er nog een Volle Maan net voor de retrograde afloopt. Dat is heel veel en tevens zéér zeldzame planetaire invloed tezamen.

Vermits Mercurius retrograde niet alleen voor verwarring en wijzigingen zorgt (dubbele afspraken of boekingen, gecancelde afspraken of vluchten, vertragingen, e-mails die niet aankomen, ...) zeker op 1 en 25 april maar ook voor 'a blast from the past' waarbij we oude bekenden, patronen, gedachten of plaatsen opnieuw ontmoeten (fysiek of in onze geest) geeft dat op zich al bijzondere energie. Met Cheiron (die staat voor pijn, wonde en trauma), en de Noordelijke Maansknoop (ons lot, onze bestemming, onze missie) in de retro-mix zullen we niet alleen onze wonden helen maar ook op een nieuwe manier naar onze toekomst kijken. Een en ander schreef ik al in mijn prognose voor de maand april.

Mercurius zorgt voor een andere kijk op het verleden en met de Vissen-energie nodigt dit ons uit om vrede te sluiten met wat is of was. Aanvaarding is een groot thema deze maand en dat betekent niet dat je alles OK vindt wat er gebeurde of gebeurt, het betekent simpelweg dat je niet langer je NU erdoor laat beheersen. Move on! Er worden geen oude koeien meer uit de gracht gehaald, ze blijven daar staan en je houdt je bezig met de koeien die in de wei staan. Het is een innerlijke shift waarbij we bewust kiezen om anders te denken. Het geeft ons daarnaast ook inzichten in hoe we nu, door onze innerlijke groei, anders zouden spreken of handelen dan vroeger. Het brengt loutering en inzicht.

Vandaar dat we in deze periode situaties of mensen uit het verleden zullen zien om er uit te leren en te zien hoe we dat nu anders zouden aanpakken. Niet om onszelf verwijten te maken 'je had dit of dat moeten doen' want dat is geen zelf-liefde en een trucje van het ego, wel om te laten zien dat je gegroeid bent en wijzer bent geworden. Dat je meer innerlijke vrede hebt of wilt en met dat doel in gedachten ook gaat denken, handelen en communiceren.

Om een voorbeeld te geven: komende zaterdag staat er bij mij een familiereünie op het programma. Dat is uitzonderlijk want het gebeurt zéér zelden en er is de afgelopen jaren heel wat gedoe geweest onderling. Niks wereldschokkend maar gewoon gedoe en sommige mensen hebben elkaar al jaren niet meer gezien. We hebben allemaal aan de organisator laten weten wanneer we beschikbaar waren en we weten niet wie er allemaal komt. Dat maakt het spannend.  Mijn doel voor deze samenkomst is innerlijke vrede en vergeving ongeacht wat er gebeurt. Dat is anders dan: "ik hoop dat het leuk is en dat het goed gaat". Uiteraard hoop ik dat, maar dat heb je niet in de hand. Dat is een deel controle loslaten. Dat is "let go and let God". Wat ik wel in de hand heb, is mezelf. Aanvaarden wat is maar toch innerlijke vrede hebben en gelukkig zijn ongeacht wat er gebeurt, daar gaat het om. 

Met de Vissen-energie is er eigenlijk nog een betere zegswijze: "let ego go and let God". Want Vissen regeert het 12de Huis en dat staat voor transcendentie waar je het ego achterlaat en je verbindt met het Hogere. Het gaat om bezinning, rust, afzondering en geloof. Dat laatste thema, geloof, betekent niet alleen geloof in spirituele of religieuze zin maar ook intuïtie, verbeelding en het bovennatuurlijke. Vandaar dat we momenteel een verhoogde intuïtieve fijngevoeligheid ervaren. We voelen meer aan, we hebben meer synchroniciteit,  meer déjà vu's, meer dubbele getallen, meer telepathie,... Dichtere nabijheid als het ware van Hogere Helpers, engelen, gidsen en overleden dierbaren die staan te trappelen om te helpen, het enige dat we moeten doen is samenwerken en om Hulp vragen.

Met Venus (schoonheid, vervulling, het vrouwelijke en voldoening), en de Zon (waar we blij van worden, waar we stralen, wat we graag doen van nature) in deze mega retro-mix evenals de Zoneclips van 8 april en de Volle Maan van 24 april wordt er momenteel achter de schermen hard aan onze toekomst gewerkt. Vandaar dat deze periode bol zal staan van het lot en het voorbestemde zowel qua ideeën, plannen, situaties als ontmoetingen. Het verleden wordt gezalfd en gezuiverd en tegelijkertijd worden we klaargestoomd voor het volgende deel van onze reis als ziel in een mensenlichaam. Er hangt veel in de lucht en dat heeft het ego niet graag want dat wil controle. Vandaar de extra nadruk op geloof waarbij we vertrouwen hebben in het Hogere. Want wat is geloof anders dan vertrouwen op iets dat je niet kan zien. Als je het kon zien moest je niet geloven want dan zag je het. LOL In A Course In Miracles staan 10 karakteristieken opgesomd van een leraar van God en de eerste, waar alles mee staat of valt, is vertrouwen.

Vermits Vissen een waterteken is en het 12de Huis ook staat voor het collectieve onderbewustzijn kan deze periode héél gevoelig zijn met vele emotionele ups and downs. We hoeven daar enkel authentiek mee om te gaan en dat betekent: aanvaarden hoe je je voelt. Erkennen dat er emoties zijn. Ze niet wegstoppen maar ze je ook niet laten overmeesteren of erin verzwolgen worden. Het 12de Huis staat ook voor het verborgene, het geheime en het stiekeme vandaar dat er, zoals bij mij gebeurde afgelopen week, plots veel verdriet naar boven kwam vanuit het niets. Het was oude energie die mijn lichaam verliet nadat ik de dag ervoor tijdens de ademhalings-oefening had 'gehist' als een kat. Emoties helen en loslaten is bijgevolg een thema, zeker bij een eclips-periode waarin we nu inzitten.

Het vasthouden van onbewuste overtuigingen of emoties van diep verdriet heeft een bijzonder effect want in mijn geval zorgde het ervoor dat ik verdrietige mensen aantrok in mijn leven zonder dat ik wist waarom. Het gebeurde op basis van onbewuste aantrekking. Met elkaar omgaan doe je op basis van een resonantie of energetische trilling die we in ons dragen. Wie aan zichzelf werkt en groeit als mens zal vaak niet meer resoneren met oude vrienden of kennissen die dat niet doen want de gemeenschappelijke factor, de onverwerkte emotie of trauma , is verdwenen.

Voorbeeld: vroeger had ik vrienden die net als ik veel woede in zich droegen. Onderliggend aan die woede is er altijd verdriet of angst te vinden. Eens je die woede in jezelf erkent en aanvaardt, kan je die loslaten. Wanneer dat is losgelaten is er geen resonantie meer met oude bekenden die dat nog niet gedaan hebben want de gemeenschappeljke factor 'woede' is weg. Bijgevolg zijn gesprekken als "ik ben kwaad op die vriend , die voetbalploeg, de regering, die publieke persoon,... " totaal irrelevant geworden voor de geheelde persoon want die heeft geen diepe woede meer. De ene zegt dan 'ik ben woedend op de regering wegens de nieuwe belastingregeling" en hij of zij verwacht dan een bevestiging van deze woede door de andere persoon maar die komt er niet. Er is geen medestand meer voor woede want je hebt zelf geen woede meer in jou.

Bovendien begrijp je dat de woede op de regering enkel en alleen maar symbool staat voor iemands innerlijke woede. Wie boos is op zichzelf, is boos op de wereld.  De boze persoon zoekt steun voor z'n slachtoffer-verhaal en zal anderen aantrekken die hem nog wel bevestiging geven. Zo kunnen ze samen met hem of haar mede-lijden in boosheid.  Zo blijft deze dynamiek zichzelf in stand houden tot je door hebt dat het externe enkel en alleen een symbool is voor innerlijke woede. Wie een emotionele investering heeft in iets extern, zal op zoek gaan naar gelijkgestemden. In dat laatste woord zit het woord 'stem' en dat is net als het stemmen van een muziekinstrument: het gaat om een energetische trilling. Overigens werkt dat natuurlijk ook in positieve zin. Wie blij is zal gelijkgestemden vinden die ook blij zijn, wie van opera houdt zal gelijkgestemden vinden die ook van opera houden. Enzovoort.

Vandaar dat het spirituele pad een eenzame reis kan zijn omdat de innerlijke ontwikkeling er vaak voor zorgt dat je overtuigingen veranderen en je geest geheeld wordt terwijl anderen in je omgeving, die daar niet mee bezig zijn, onveranderd blijven. Door de innerlijke groei van de ene en de stagnatie van de andere, groei je letterlijk uit elkaar. Dat hoeft niet te betekenen dat je iedereen moet achterlaten, het gaat er simpelweg om dat je voelt dat je met sommige mensen niet meer op de dezelfde golflengte zit. Wat is een golflengte anders dan energie?  Onzichtbare energie of aantrekking. Je voelt geen aantrekking meer tot boze mensen want je bent zelf niet boos meer. Niet dat je dat vroeger besefte, maar door nadien de stippen te verbinden begrijp je het plots wel. Je bent niet meer aangetrokken tot verdrietige mensen want je hebt je eigen verdriet geheeld. Enzovoort...

Dat zelfwerk is het omgekeerde van wat de maatschappij voorschrijft, want dat is gericht op het externe of uiterlijke: "werken om dit of dat te kopen." Het is de omgekeerde richting van het spirituele, die is intern of innerlijk: "we werken om onszelf te overstijgen". Het is het enige werk dat loont trouwens. De Vissen-energie die ons leven momenteel beheerst geeft dit alles nog eens een boost met thema's als afzondering, bezinning, zelf-realisatie en verbinding. We zoeken met z'n allen verbinding. Die begint in ieder van ons door een liefdevolle band met onszelf te hebben en door onszelf te verbinden met het Hogere of ons Hogere Zelf.

Wie begrijpt dat er slechts één verbinding belangrijk is, die met Liefde,  zal zich nooit eenzaam voelen en zich bovendien met alles en iedereen verbonden voelen. Bovendien is die innerlijke verbinding met de onuitputtelijke Bron altijd aanwezig. Dat is echte overvloed want dan heb je altijd alles al. Wie alles in zichzelf heeft gevonden, zoekt niet meer in de buitenwereld en heeft innerlijke vrede. Vanuit deze innerlijke verbinding kan je je echt verbinden met iemand anders. Vandaar dat men ook zegt: wie niet meer op zoek is naar liefde, komt liefde tegen. De reden waarom is omdat deze persoon van zichzelf houdt, en dat is aantrekkelijk want het straalt kracht en vertrouwen uit. De grootste kracht die er bestaat is liefde, dat is zoals je net kon lezen geen holle spreuk maar (energetische) Waarheid. 

Dat alles gaan we de komende weken in de praktijk ervaren en toepassen tijdens de Mercurius retrograde. Het is overigens niet zo dat Mercurius achteruit draait, het is simpelweg een andere beweging in de baan t.o.v. de Aarde waardoor het lijkt alsof ze achteruit draait. Een optische illusie met andere woorden en daaruit volgt voor ons een belangrijke vraag voor de komende weken: Welke illusie gaan we doorprikken? 
Dat hoeft niet negatief te zijn of te betekenen dat een droom aan diggelen slaat, het kan ook zijn dat we plots inzien dat we goed zijn zoals we zijn omdat we oude toxische gedachten of emoties helen die ons negatief beïnvloeden. De illusie bijvoorbeeld dat we iets anders zijn dan liefde. Wat een maf idee! LOL We laten alleszins iets groot los in deze eclipse-periode om iets nieuws in de plaats te krijgen en stappen in liefde, verbinding en vertrouwen onze toekomst tegemoet. 

Foto (c) Suganth


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.