Volle Maaneclips 25 maart

In de periode voor de eclips voelen we sterk aan wat er veranderd wil of moet worden. Vergelijk het een beetje met de grote lenteschoonmaak waar je de bezem door het oude haalt, weggooit wat je niet meer nodig hebt en alles weer fris en nieuw ruikt..

Alhoewel we misschien oude spullen weggooien heeft het niets met spullen te maken maar enkel met de geest. Waarom? De spullen vertegenwoordigen simpelweg iets waar je klaar mee bent. Voorbeeld: af en toe ligt er een briefje in mijn brievenbus voor kleding- en textielophaal en dat is telkens het sein voor mij om eens door mijn kleding- en keukenkast te gaan. Ik haal er dan spullen uit die ik de laatste 6 maanden niet meer aandeed (tenzij het seizoenskleding is uiteraard) of omdat ze niet meer bij me passen qua stijl (of soms ook maat LOL). De kleding of textiel staat symbool voor een oude manier van denken. Ik ben veranderd, vind andere dingen leuk, en als gevolg daarvan is het oude niet meer aantrekkelijk. Het resoneert niet meer, de vibratie is veranderd. Dan geef ik ze mee voor iemand die er wel mee resoneert.

Weggeven komt bij mij natuurlijk . Enerzijds omdat ik weet dat ik altijd zal krijgen wat ik nodig heb en anderzijds omdat ik in de loop der jaren veel ben verhuisd. Eén van de gevolgen daarvan is dat ik minimalistisch leef en enkel zaken bezit die voor mij belangrijk zijn. Dat zijn er niet veel want ik hecht weinig waarde aan bezittingen. Waarde hangt immers niet af van bezittingen, beroep, status, woonst, wijk, uiterlijk of kledij. Onze waarde is inherent en onveranderlijk . Ze werd vastgelegd door God op het moment dat Hij ons creëerde. Als je het woord God wil verwisselen met Licht, Liefde, Universum, Bron,... doe gerust. Het belangrijkste om weten is dat we niet ons lichaam zijn maar wel puur Licht en Liefde waarvan de waarde inherent en onveranderlijk is. 

Je kan een briefje van € 100,00 verfrommelen of er op gaan staan, maar de waarde blijft hetzelfde: € 100,00. Zo is het ook voor ons als mens: we beleven allemaal ervaringen op ons pad als mens maar dat verandert onze waarde niet. Als je 's nachts een droom beleeft waarin je arm bent dan ben je 's morgens niet plots arm, het was maar een droom. Zo is het ook voor ons: we beleven als Licht en Liefde een leven in een kostuum als mens. Als onze Aardse reis er op zit leggen we dat kostuum weer af en zijn we weer wie we echt zijn. Dat zijn we nu ook maar het lijkt anders.

Dit thema, 'een spiritueel wezen dat een menselijke ervaring heeft', is een groot thema van de eclips van 25 maart. Er is immers heel veel energie in het teken van Vissen. Vissen is het teken dat wordt toebedeeld aan het 12de en laatste Huis van de zodiak waar we ons verbinden met het Hogere, waar het ego verdwijnt en we ons klaarmaken om terug te keren naar de Bron. Het is het alles-overstijgende Huis waar we ons afzonderen van de maatschappij, vandaar dat het ook te maken heeft met rust, ontspanning, meditatie, gebed, dromen, wensen, retraites, het collectieve onderbewustzijn en het bovennatuurlijke. In het 1ste Huis wordt de ziel geboren op Aarde, in het 12de Huis maakt ie zich klaar om de Aarde te verlaten.

De Maan staat op 12 graden Maagd (kijk in welk Huis van jouw siderische geboortehoroscoop dit staat) en wordt gedeeltelijk verduisterd want het is een Maaneclips. Die is niet zichtbaar hier bij ons in de Lage Landen maar we voelen vanzelfsprekend de effecten wel. Een verduistering betekent dat er een schaduw valt op de Maan. Wat veroorzaakt deze schaduw? De Aarde. Het is immers een Volle Maan wat betekent dat de Zon en Maan aan weerszijden van de Aarde staat. De Zon straalt zonlicht naar de Aarde en bijgevolg is er achter de Aarde een schaduw van haar eigen massa. In die schaduw bevindt de Maan zich. Symbolisch voor: welke emoties overschaduwen jouw aardse leven?Een eclips heeft ook steeds betrekking op de Maansknopen en in dit geval op de Zuidelijke Maansknoop. De Zuidelijke Maanksnoop staat symbool voor hetgeen we komen loslaten in dit leven, onze comfortzone die we moeten verlaten om gelukkig te worden. Welke kleren en handdoeken gooien we weg met deze eclips? Degene die ons zware emoties bezorgen. We laten onze zware verhalen los omdat het niet meer zijn dan dat: verhalen. We laten onze identiteit los die gebouwd is op traumatische of pijnlijke ervaringen uit het verleden. Dat wil niet zeggen dat ze niet gebeurd zijn maar wel dat we er klaar mee zijn.We zijn immers niet onze lichamen, wel een ziel van Licht en Liefde. Die laatste heeft geen verhalen, die IS gewoon Liefde en Licht. We laten onze zware mantels en emotionele zakdoeken achter en kiezen bewust voor een nieuwe start. 

Die keuze is inderdaad een bewuste want net als drank, drugs, eten of werken kan je ook verslaafd zijn aan je verhaal. Er treden chemische processen op in je lichaam wanneer er iets pijnlijks of traumatisch gebeurt en dat zorgt op den duur voor gewenning. Het wordt een soort comfortzone. Het gevaar is dat we daar als mens graag in vertoeven. Bovendien is het ook  zo dat 'misery loves company' en  dat we mensen en situaties gaan opzoeken die hetzelfde verhaal hebben als ons. Sympathisanten die met ons mee-lijden, liedjes die eigenlijk klaagzangen zijn over eenzaamheid of verloren liefde en ons verhaal altijd maar opnieuw bevestigen.  I can't live if living is without you! Huilen met de pet op, boehoehoe! Het ultieme slachtoffer, eenzaam en verlaten door de liefde. Daarnaast trekt je manier van denken ook bewijzen aan die je overtuigingen bevestigen en dat creëert een vicieuze cirkel. Het zijn allemaal trucjes van het ego om in miserie te blijven. Voor alle duidelijkheid: je verhaal doen en je emoties uiten is niet alleen aan te raden en zelfs noodzakelijk om je ervaring los te laten, maar het is iets anders om in je verhaal te blijven hangen. Dat moet je loslaten, heel bewust en gedisciplineerd, Je bent liefde dus je kan het nooit kwijtspelen noch kan iemand het van je afnemen, nu niet, nooit!

Stel je bent verkracht, in de steek gelaten of opgelicht en je herhaalt dat steeds maar in jezelf waardoor je andere mensen vindt die hetzelfde hebben meegemaakt. Er is een energetische aantrekking en je bent nu lid van "de club der verkrachte, achtergelaten of opgelichte mensen" die steeds nieuwe leden krijgt die het verhaal en de bijbehorende dader-slachtoffer dynamiek altijd maar blijven herhalen en bevestigen. Wat een triestige club want ze leidt naar nergens. Op het niveau van het lichaam is er iets gebeurd en ben je terecht boos, verdrietig of bang, maar we zijn geen lichaam! We zijn Licht en Liefde, een ziel. Die heeft geen verhaal. Dus wat iemand jou heeft aangedaan of wat er jou is overkomen heeft geen enkel effect op jou, want wat je echt bent is onaantastbaar, onveranderlijk en inherent. Dat is ook de boodschap van Vissen of het 12de Huis: innerlijke vrede of het verenigen met het Hogere. Je moet dus heel bewust je gedachten in het oog houden en waken wanneer ze naar negativiteit of slachtofferschap overhellen. Dat moet je meteen kortsluiten en tegen jezelf zeggen: ik ben er klaar mee! Je laat de zware mantel en de zakdoek vol tranen los. Je kiest voor vrede, plezier, geluk en liefde.

Een praktisch voorbeeld: Judy Skutch, uitgeefster van A Course In Miracles, had op een dag niet alleen Bill Thetford op bezoek, co-'auteur' van het boek, maar ook 3 dokters van de universiteit waar Bill werkte. Het werd stilaan avond en Judy vroeg aan de dokters of ze wilden blijven eten, dan zou ze avondeten maken. Maar ze wilde eigenlijk geen avondeten maken en wilde liefst van al mee in de living blijven zitten om te praten over interessante onderwerpen. Ze maakte zichzelf verwijten terwijl ze aan het eten begon en was boos op zichzelf. Terwijl ze frieten wilde bakken liet ze kokende olie over haar hand vallen en ze schreeuwde het uit van de pijn. De 4 mannen renden de keuken in en de 3 dokters zagen meteen aan de tweedegraads brandwonden dat ze dringende medische hulp nodig had en renden de kamer uit om te bellen en de wagen te halen. Enkel Bill bleef en die zag meteen wat er aan de hand was. Hij wist dat Judy geen eten wilde maken en dat ze dit olie-incident op zichzelf had afgeroepen op basis van haar afkeer van zichzelf. Door haar hand te verbranden strafte ze zichzelf. Bill keek Judy recht in de ogen, hield één hand onder en één hand boven haar verbrande hand en sprak: "Ben je klaar om het los te laten?" Ze zei "ja" en toen ze naar haar hand keek was er geen enkel teken meer van verbrande huid. De hand was ogenblikkelijk geheeld en de dokters waren verbijsterd. Toen zei Bill: "En kunnen we dan nu eten?" LOL

Dit bovenstaande voorbeeld toont de kracht van de geest aan. In negatieve zin waarbij je jezelf blijft straffen op basis van onbewuste schuld en in positieve zin door jezelf als heel en onschuldig te zien. Net zoals de Kat van Schrödinger het al bewees: de waarnemer bepaalt het waargenomene. Of in mensentaal: je gedachten bepalen wat je ziet. Voel je je heel schuldig diep vanbinnen, dan zal die schuld zich uitspelen in talloze situaties in je leven zoals je hand verbranden. Heb je weinig schuldgevoel dan is je leven rustig, aangenaam en zonder incidenten. Wie nu bij zichzelf denkt dat ie geen schuldgevoel heeft is ofwel een Verlichte Meester ofwel iemand die het allemaal diep weggestopt heeft.

De Eclips en Volle Maan in Maagd vraagt ons letterlijk om goed voor onszelf en onze manier van denken te zorgen en ons leven te verbeteren. Als een lieve verpleegster verzorgen en helen we onze wonden. Niet om in de rol van slachtoffer te blijven maar om zo snel mogelijk weer op pad te kunnen. Maagd is een aardeteken en vraagt om concrete aanpassingen in ons dagelijks denken en handelen. Om onze schaduw onder ogen te zien en deze bewust los te laten. want dat is de boodschap van deze eclips: het loslaten van de emotionele schaduw van het verleden die ons heden en toekomst negatief beïnvloedt

Maan maakt een oppositie met de Zon (logisch want het is Volle Maan) en Neptunus. Dat geeft nog meer dromerige energie en zorgt ervoor dat we misschien een hele oude droom, waarvan we niet meer wisten dat ie er was, gaan manifesteren en tot leven wekken. Neptunus staat in haar thuisteken van Vissen en voelt zich daar als een euh vis in het water.
Pluto, heerser van de onderwereld wat symbool staat voor het onderbewustzijn, staat op de grens Steenbok/Waterman en maakt een positief aspect met Maan, Zon en Neptunus. Het Universum geeft ons een gigantische energetische steun in de rug om  te transformeren. Deze wedergeboorte zal zijn effect krijgen na de eclipsperiode. 

Mercurius, Cheiron en de Noordelijke Maansknoop staan ook in Vissen wat maakt dat het momenteel een periode is van diepe emoties, inkeer en zelfreflectie. Dat zal nog eventjes duren want ook in april is er nog steeds héél veel energie in Vissen. Dat alles roept ons naar binnen, naar ons geloof want dat is de mantra van Vissen: ik geloof. De komende weken gaan we door een innerlijke transformatie die zich in april/mei zal veruiterlijken. Met deze nadruk op emotionele, niet-tastbare Vissen-energie kunnen er oude emoties naar boven komen, misschien zelfs zaken die je vergeten was net zoals je droom. Laat ze los in liefde en vrede of creëer vanuit liefde en vrede.

Je toekomst bepaal je NU want er is alleen maar het eeuwige NU. Je kiest je eigen gedachten evenals wat je in je gedachten toelaat. Daar is discipline voor nodig en daar moet je voor jezelf streng in zijn. Het woord discipline leunt sterk aan bij het woord discipel of volgeling van Jezus. De echte boodschap van Jezus, die volledig haaks staat op die van de kerk, was niet alleen 'hey mannen, het lichaam is niet echt zenne, kijk ik ben verrezen'. Het was een boodschap van Liefde: je bent perfecte, allesomvattende, eeuwigdurende en volmaakte Liefde. Al de rest is pure quatsch, een menselijk verzinsel.  Hoe meer we dat beseffen, herhalen en toepassen, hoe meer we dat zullen ervaren in ons leven. De lenteschoonmaak gebeurt in onze gedachten. Hoe mooier die zijn, hoe mooier ons leven wordt. Hoe liefdevoller we over onszelf en anderen denken, hoe meer liefde we in ons leven zullen ervaren. Dat is geen spiritueel opium maar wetenschappelijk denken op basis van het holografisch universum. Wetenschap en spiritualiteit die samenwerken, het aardse en het hemelse, Maagd en Vissen.

We dansen in de eclips-periode voor de laatste maal met de triestige emoties en verhalen uit het verleden die ons ongelukkig maken om er voorgoed afscheid van te nemen, want we beseffen dat het enkel maar verhalen zijn, niet wie we echt zijn. We laten het los en kiezen bewust voor een beter leven.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.