Een leuke droom


Zoals je kon lezen in mijn vorige artikels zijn we hier in deze droom door een illusoir schuldgevoel als gevolg van de illusoire afscheiding van God of Thuis. Als je omgekeerd redeneert dan begrijp je dat als je je illusoir schuldgevoel tenietdoet, je weer Thuis bent.

Zo simpel is het.

Even een zijsprong voor ik verder ga: ik las deze week een boek* dat onder meer spreekt over Bijna Dood Ervaringen of Near Death Experience (NDE) waarbij vele duizenden mensen die dat beleefden en in een soort tussenleven belandden, nagenoeg allemaal hetzelfde vertellen. Bovendien krijgen ze van de Hogere Gidsen die ze daar ontmoeten steeds dezelfde 2 zaken te horen over wat de ware levensmissie van een mens is:

1) Handel vanuit Liefde, zowel voor jezelf als voor anderen.

2) Doe kennis op over je groei als mens en hoe je je medemens kan helpen.

Liefde, zelfkennis en je medemens helpen zijn de allerbelangrijkste elementen in het leven of misschien zelfs de enige belangrijke domeinen in het leven die je onder de knie leert krijgen.

Wat die Hogere Gidsen vertellen in het tussenleven komt neer op wat A Course In Miracles (ACIM) ook vertelt, namelijk dat we ons herinneren wat liefde is en dat we onze medemens behandelen als onszelf omdat we allen één zijn. Want hoe meer we van onszelf houden, hoe meer we van een ander kunnen houden. Iemand anders helpen is onszelf helpen. 

De belevenissen van duizenden NDE'rs geven dus een praktisch bewijs van de theorie uit ACIM en wat onze echte levensmissie is.

Bovendien vertelden de vele duizenden NDE'rs dat de Hogere Gidsen op geen enkel moment oordeelden, ze waren pure liefde en begrip. De enige die oordeelde was de mens zelf! Ook dat is nogmaals een praktische bevestiging van ACIM, namelijk dat het schuldgevoel in onze geest zit en dat God niet oordeelt. God is enkel liefde.

Vandaar het primordiale belang om je eigen illusoire schuldgevoel te doen smelten als sneeuw voor de Zon.

Je doet dat best terwijl je nog leeft want als je er mee sterft dan kom je sowieso terug voor een nieuwe incarnatie. Als je het doet terwijl je leeft, wordt je leven ook leuker en kan het zelfs The Happy Dream worden zoals Jezus het noemt in ACIM. The Happy Dream gaat vooraf aan de transcendentie of Verlichting.

Hoe kan je je illusoire schuldgevoel doen smelten als sneeuw voor de Zon?

Door te vergeven. Niet omdat we iets verkeerd hebben gedaan of omdat er schuld is, maar we denken het wel onbewust dus moet het ook vergeven of losgelaten worden.
Vergeven betekent overigens iets anders dan wat we geleerd hebben. Het betekent niet "ik heb of zij hebben iets verkeerd gedaan maar ik zie het door de vingers". Wat is het dan wel? Begrijpen dat we hier niet zijn en de andere ook niet dus dat er simpelweg niets gebeurd is. Opgelet dat betekent niet dat we alles tolereren of toelaten, het betekent dat we op een dieper niveau begrijpen dat we hier niet zijn maar in de droom nog wel de gepaste maatregelen nemen. Vergeven betekent niet dat we met mensen blijven omgaan die ons slecht of liefdeloos behandelen, want dat is liefdeloos naar onszelf toe. Vergeven gebeurt in de geest.

Daarnaast stootte ik deze week ook op een handige manier om blokkades en schuld uit vorige levens of dit leven op te ruimen door middel van hypnose. De techniek is heel simpel, neemt amper 20 minuten in beslag en kan eender waar worden gedaan. Het spreekt voor zich dat je niet verlicht zal geraken door deze hypnose-video te blijven toepassen maar het helpt je wel op je pad. in de video ga je in je geest naar een situatie in het verleden om deze te bekijken. en helen. Om de emotionele lading die er aan verbonden is voorgoed los te laten. Hoe kan dat? Wel de kwantumfysica stelt dat tijd en ruimte niet bestaan en dat alles tegelijkertijd gebeurt. Ikzelf beleefde dat net als mijn collega's NDE'rs ook toen ik tijdens mijn Bijna Dood Ervaring de film van mijn leven voorbij zag komen. Ik een flits zag ik elke situatie uit mijn leven inclusief de bijbehorende emoties. Het lijkt onmogelijk om meer dan 20 levensjaren in een flits te zien maar toch was het zo. Alles gebeurde op hetzelfde moment, in het NU. Dat leert de kwantumfysica ons ook: Verleden, heden en toekomst gebeuren NU wat maakt dat je iets uit het verleden ook NU kunt helen. Bovendien gebeurt het allemaal in onze geest dus dient het ook daar geheeld te worden: in de geest.

Terug naar de hypnose. Hypnose is nagenoeg hetzelfde als meditatie of trance want het brengt je geest tot rust en geeft een ervaring van innerlijke vrede. Het is niet voor niets dat alle spirituele tradities meditatie als basis hebben.

Eens je de situatie uit je vorige of huidige leven hebt aanschouwd of geheeld kan je lichter door het leven. Probeer het zelf maar via de video hieronder. Het is immers zo dat hoe minder schuldgevoel je hebt, hoe meer je kan genieten van het leven. Je wordt ook geduldiger, vrolijker en relaxer. Je krijgt meer liefde voor jezelf en wordt bij uitbreiding liefdevoller voor anderen. Je levenskwaliteit verbetert gigantisch en bovendien zorg je ervoor dat je volgend leven ook van een veel beter niveau is. Zo wordt je altijd maar liefdevoller en liefdevoller tot je enkel nog alleen maar liefde bent. Dat is het moment dat het universum verdwijnt en je je terug Thuis bevindt, een plek die we nooit verlaten hebben. Tot dat moment er is, beleef je een leuke droom.

* The Holographic Universe - Michael Talbot

Foto Nik


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.