Nieuwe Maan 14-15 september: the Perfect Wave


In de nacht van 14 op 15 september is er een Nieuwe Maan. Die staat in het teken van Leeuw maar vermits ie op de laatste graden staat van dat teken, is ook de energie van Maagd betrokken. De Zon en Maan in Leeuw en Maagd brengen ons de komende 4 weken nieuwe energie. Welke energie? Bovendien is er een zeer zeldzame constellatie actief tijdens de Nieuwe Maan, een soort perfect golf. Wat brengt die? Lees verder in de ledenzone.