Kiezen of overgave?


Het woord 'overgave' komt nul keer voor in ACIM.

Dat is veelzeggend want het toont nogmaals duidelijk aan dat alles bepaald wordt door je bereidwilligheid om te kiezen voor één van beide denksystemen: liefde of angst.

Kiezen om niet te geloven in de illusoire afscheiding van Eenheid of God is het enige dat we moeten doen.

Overgave is het omgekeerde want het betekent dat je je wil opgeeft, net hetgeen dat we nodig hebben.

Niet overgave maar bewust kiezen is dé weg uit de illusie.

Foto (c) Raquel Martinez