Volle Maan 24 april


Woensdag aanstaande het hoogtepunt van de energie van de Nieuwe Maan en Zon-Eclips van 8 april met een Volle Maan in Maagd. De Volle Maan, zoals je kan zien onderaan, staat op ongeveer 41 graden Maagd. Kijk in je eigen horoscoop waar dat staat (TIP: het is eenvoudiger om 8 graden terug te tellen van het einde van Maagd) en kijk in welk Huis dit staat zodat je weet in welk deel van je leven deze energie zich uitspeelt: Huizen.

De nadruk met deze Volle Maan ligt op verbetering, goed voor jezelf en anderen zorgen, het lichaam, gezondheid, analyse en kritiek. De Zon staat in Ram, daar staat ze pas vanaf 21 april aanstaande, en dat zorgt voor actie en daadkracht. Alles wat zich de voorbij weken en maanden eerder inwendig afspeelde zal vanaf komend weekend meer naar buiten gericht worden. Niet dat de energie plots omkeert want zoals je kan zien staan er nog steeds 6 (!) hemellichamen in Vissen, waaronder ook Mars. We worden simpelweg een stuk assertiever want de vrede en het geloof van Vissen maakt nu plaats voor de actie van Ram.

De dag na de Volle Maan komt Mercurius uit retrograde en voor ze weer haar gewone baan volgt staat ze conjunct de Noordelijke Maansknoop, onze levensbestemming en toekomst. We herbekijken ons verleden en van daaruit ook onze toekomst. Misschien zijn er de afgelopen 3 weken veel herinneringen, mensen of situaties terug op je pad gekomen (in het echt of in je dromen) en heb je nu een andere kijk gekregen op bepaalde situaties of mensen. Het kan zomaar zijn dat plots de schellen van je ogen zijn gevallen en dat je plots doorhebt dat sommige mensen enkel en alleen aan zichzelf denken en dat je met hen in een eenzijdige geef-relatie zit. De andere neemt en neemt maar, doch voegt geen enkele meerwaarde toe aan jouw leven. Wat verborgen was, is nu plots heel zichtbaar en dat is een gevolg van Vissen-energie die verbonden is aan het 12de Huis van alles wat verborgen is. Bye-bye, zwaai-zwaai aan de parasieten en we gaan verder op ons pad.

Het feit dat de schellen van onze ogen vallen komt mede door Cheiron die conjunct Mercurius en de Zon-Eclips stond. We hebben weer een deel van onszelf geheeld en die heling zorgt ervoor dat we ons steeds meer naar waarde schatten. Een logisch gevolg daarvan, dat met deze Volle Maan een hoogtepunt krijgt, is dat we afscheid nemen van situaties en personen die dat niet doen. Er is een groot gedeelte slachtoffer-mentaliteit geheeld in onszelf en telkens wanneer dat gebeurt, heeft dat een effect op de buitenwereld. Dan zien we dat het niet meer resoneert met zij die dat wel nog heel sterk hebben. Plots wordt dat heel duidelijk.

Daarnaast, en dat kan je lezen in mijn eerder artikel, staat Jupiter conjunct Uranus op 20 april. De laatste keer dat dit gebeurde was in januari 2011. De volgende keer dat het gebeurt is in 2037. Jupiter en Uranus staan conjunct op de laatste graad van Ram. Kijk opnieuw in je horoscoop waar zich dat bevindt want het is een hele belangrijke aanwijzing over hoe jouw leven de komende 13 jaar zal veranderen of meer bepaald in welk levensgebied. In mijn geval staat dit in het 10de Huis van carrière, roeping en publiek imago en het feit dat ik mijn boek aan het schrijven ben is hier een prachtig voorbeeld van vermits Uranus o.a. voor schrijven staat en Jupiter voor Hogere wijsheid. Jupiter en Uranus staan op de grens van Ram en Stier en dat gaat over je diepste zelf, je persoonljkheid, wie je bent, wat je waard bent, je bezittingen en je gaven of talenten. Heb je de afgelopen weken een hint of gevoel gekregen dat je iets gaat of wil doen, dat er iets groot aan het veranderen is, dan is het een signaal van deze conjunctie. De vorige conjunctie, in 2011, was in het teken van Vissen. Heb je de afgelopen 13 jaar hard aan jezelf gewerkt en meer bepaald je geloof verdiept? Dan is het nu tijd om die opgedane kennis en wijsheid in de wereld te zetten. Gelieve geen metafysisch boek te schrijven want dat doe ik al. Afgetikt!

Zon en Maan vormen een vierkant met Pluto in Steenbok. We willen bestaande structuren en machtsverhoudingen veranderen, zowel in ons eigen leven als in de buitenwereld (met je baas, huisbaas, partner, familie, overheid,...),  maar dat gaat gepaard met een verandering en verbetering van onszelf. Opgelet om met de vinger te wijzen en te projecteren "hij of gij moet veranderen" en kijk eerst eens goed in jezelf wat daar veranderd kan worden vooraleer je op je paard springt om de wereld te veranderen. Gooi ook geen oude schoenen weg voor je er nieuwe hebt. Of gelet op het weer is het 'gooi geen oude laarzen weg'. LOL

Verbeter je leven op de juiste manier door eerst in jezelf te kijken wat je van oude emo-ballast nog mag loslaten en als bij wonder zal de situatie in de buitenwereld waar je je zo druk om maakte zich als vanzelf oplossen. 

Deze periode met de eclips, de vele hemellichamen in Vissen, de positie van Cheiron en de Noordelijke Maansknoop en de conjunctie van Jupiter en Uranus, is een hele bijzondere tijd in ons leven en bepaalt voor een groot gedeelte onze toekomst. Wie of wat er dezer dagen op je pad komt is dan ook van heel groot symbolisch belang. Hou desnoods een dagboek bij zodat je het allemaal kan plaatsen en mogelijk nadien de stippen kan verbinden want het is een tijd waaraan je later nog veel zal terugdenken.

Fijn weekend onder de paraplu en geniet van de Volle Maan! ♡

Foto (c) Sam 🐷Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.