Ware kracht 💪

Gisteren moest ik denken aan een vriend van vroeger en enkele uren later stuurt mijn dochter een bericht over (het restaurant van) die vriend. Eergisteren las ik een artikel waar de naam Virgil in stond en ik dacht 'die naam hoor je niet vaak', de volgende dag las ik een artikel over de zanger van Metallica en die sprak over z'n vader 'Virgil'. Onlangs werd ik wakker en moest ik denken aan een acteur, z'n naam ontglipt me nu, maar ik keek een uur of twee later op mijn computer en de acteur had de avond voordien een Oscar gewonnen. De laatste tijd gebeurt dat soort voorspellende info meer en meer. Hoe rustiger mijn geest is, hoe vaker het lijkt te gebeuren. 

Het is geen manifestatie van mijnentwege, waarbij ik WIL dat er iets gebeurt. Het is aanvoelen op een ander niveau, als het ware verbinding maken met informatie. Een goed voorbeeld hiervan is wat ik schreef over de acteur (Ryan Gosling herinner ik me nu terwijl ik niet nadacht over hoe ie heet maar gewoon verder deed) want wellicht hadden miljoenen mensen reeds gezien en gelezen dat hij een Oscar gewonnen had. Er ontstaat dan een soort rimpel in het Veld, als een golf in een oceaan. Die informatiegolf is plots beschikbaar in het collectieve bewustzijn of het Veld en ik ontvang die golf en pluk de info uit dat Veld. Het verklaart wellicht ook waarom iedereen op zondagavond omstreeks 17:00 à 19:00 plots van gemoed verandert: miljoenen mensen beseffen dat het weekend er opzit en dat ze de volgende dag weer tegen hun zin moeten gaan werken. Die vibratie van tegenzin veroorzaakt een golf in het Veld en zorgt voor een andere "vibe" ook bij mensen die niet moeten gaan werken. Mutatis mutandis is er een andere "vibe" op vrijdagnamiddag. 

Hoe fijngevoeliger je wordt en hoe meer je je verbindt met subtiele energie, hoe meer informatie je uit de lucht kan plukken. Wie altijd maar druk bezig is, zal deze vibraties niet opmerken of ze bewust afblokken. Vandaar ook dat zoveel zogenaamde bovennatuurlijke gaven aanzienlijk toenemen als je rustig bent of mediteert. Hoe rustiger de geest, hoe meer je subtiele veranderingen opmerkt. Hoe meer vrede in de geest, hoe meer ruimte om andere signalen op te vangen.

Ik kan van nature soms gedachten lezen en dat betekent dat ik me kan verbinden met de gedachten van een andere persoon. Prachtige uitleg Stefan! Ja dankuwel! LOL Het betekent dat ik de frequentie in het electro-magnetisch veld van een andere persoon oppik want gedachten zijn niet verborgen. Gedachten bezitten een elektrische lading omdat de hersenen geactiveerd worden en dat veroorzaakt elektrische impulsen in het brein. Aan gedachten zijn ook emoties verbonden en deze emoties zorgen op hun beurt weer voor magnetisme. Vandaar ook dat mensen zich tot elkaar aangetrokken voelen of dat men spreekt over een 'aantrekkelijk' persoon. Die aantrekking heeft te maken met het aura, het veld rond een persoon dat zich enkele meters uitstrekt rondom ons lichaam. Gedachten gecombineerd met emoties geven dus elektriciteit en magnetisme of electro-magnetisme

Maar terug naar gedachten en de mens: als vele mensen hetzelfde denken dan is er een grote kans dat het ook zal gebeuren en dat er een golf ontstaat in het collectieve bewustzijn. Het is op die manier mogelijk om de toekomst te gaan bepalen want wie de gedachten van de mens bestuurt, bestuurt de toekomst. Hoe bestuur je gedachten van mensen? Door ze informatie te geven. Waar halen de meeste mensen hun informatie? De media. Je moet er maar eens op letten wat mensen elke dag vertellen en hoeveel informatie daarvan uit de media komt en hoeveel uit eigen ervaring of kennis. Quasi alles wat mensen vertellen, buiten persoonlijke lotgevallen, komt uit de media. Meestal gaat het als volgt: ze staan op, lezen of luisteren naar het nieuws en datgene wat ze net lazen of hoorden is hetgeen ze verder vertellen aan familie of collega's. Elke dag weer opnieuw nemen ze informatie van derden op in hun gedachten en herhalen ze die info tegen anderen. Ze worden geprogrammeerd en het is dan ook geen raadsel dat als je iets op tv kijkt of op de radio beluistert dit een programma heet. De etymologie van het woord programma is voor (pro) schrift (gramma) of voorschrijven. Je schrijft iets voor dat later gebeurt. In het engels bestaat ook de term 'predictive programming', je gaat voorspellend programmeren.

Het Mirakel van Bassée dat gebeurde in de 1ste Wereldoorlog en waarover ik eerder deze week schreef is hiervan een voorbeeld in positieve zin. Ook daar had de media onder leiding van de regering, de staat en de Kerk opgeroepen om te bidden en aldus een programma gecreëerd die voor een rimpel in het Veld zorgden: de overwinning van de geallieerden dankzij Goddelijke Hulp. Als miljoenen mensen zich in positieve zin verenigen in de geest dan zijn mirakels mogelijk.

Omgekeerd wordt het echter dagdagelijks door de media gebruikt in negatieve zin door angst en paniek te zaaien, hetgeen we in 2020 aan de lijve hebben ondervonden, en dat gebeurt al sinds de uitvinding van massamedia. Ik heb geen tv, luister nooit naar de radio of het nieuws en de enige reden dat ik soms de gazet opendoe is om te vergeven. Je krijgt immers dagelijks een overzicht over alles wat er fout loopt in de wereld en miserie van andere mensen die je nooit in je leven zult ontmoeten, met als glazuur rond de kaktaart wat brood en spelen in de vorm van sport en celebrities.

Er wordt geen liefde en vrede gezaaid in de media, integendeel. De reden daarvoor is simpel: angst verkoopt, in vrede en vreugde zit geen geld of verdienmodel. "Extra! Extra! Jean zit rustig op z'n schommelstoel! Lees het hier!" "Breaking: Mieke vergeeft Pieter! Exclusief interview!" Wie wil dat lezen? Niemand.
De wereld draait op angst want als iedereen vredevol, gezond en gelukkig was waren er geen wapens, geneesmiddelen, drugs, slaven,... om te verkopen. Angst verkoopt en wordt dagelijks in de geesten van de mens geprogrammeerd. Vandaar ook dat de grootste kracht van de mens in  z'n geest zit omdat we daar beslissen wat we wel of niet aanvaarden. Alles begint in de geest en daar ligt ook onze enige vrije wil. Wat laat ik vandaag in mijn gedachten toe; angst of liefde? Hoe denk ik over mezelf en bij uitbreiding anderen? Die keuze maken we op elk moment zelf. De dag dat je dat beseft en toepast neem je je leven in eigen handen. Zo word je meester over je eigen gedachten en creëer je je eigen toekomst vanuit het nu. Dat doe je door het rustig te maken in je hoofd. het is dan ook geen verrassing dat de beste ideeën of de mooiste inspiratie tot ons komt wanneer onze geest rustig is en we ontspannen zijn. Vandaar dat oplossingen of ideeën vaak tijdens een wandeling, onder de douche of op het toilet komen, want dat is waar we ontspannen.

In ontspannen toestand horen we onze innerlijke stem beter, onze intuïtie. Het is onze innerlijke wijsheid of ons Hogere Zelf die ons begeleidt op ons pad. Het is onze rechtstreekse verbinding met het Hogere, want die zit IN ons. We hebben duizenden jaren geloofd dat het Goddelijke buiten ons zat en dat we een makelaar nodig hadden in de vorm van een pastoor of goeroe om met het Goddelijke te communiceren. Het is wellicht de grootste leugen ooit verteld. God zit in ons, want we zijn een extensie van God. Het enige dat je moet doen om het Goddelijke in jezelf te horen is naar binnen keren en luisteren. Een stem van vrede en liefde zal tot jou spreken en begeleiden, misschien niet hoorbaar maar je zal weten wat te doen. Hoor je angst of een bevel, dan is het het ego (of de radio op de achtergrond). Die verbinding met het Hogere is er altijd en op elk moment, het is gewoon kwestie van te ontspannen en te luisteren. Zoals Glinda de goede fee het tegen Dorothy zei in The Wizard of Oz: You've always had the power my dear, you just had to learn it for yourself.

Onze rechtstreekse verbinding met het Hogere is onze ware kracht. Zie je nu hoe je een mens zijn kracht afneemt als je hem wijsmaakt dat hij niet rechtstreeks verbonden is met de Bron? Zonder de Bron zijn we niets, met de Bron zijn we alles. Logischerwijze heb ik me in oktober 2023 dan ook laten ont-dopen en voorgoed afscheid genomen van de kerk (bewust met kleine k). Ik geloof niet meer in hun angstverhaaltje dat ik als kind meekreeg, ik denk nu voor mezelf en heb de Waarheid (bewust met grote W) gevonden. Dat laatste heb ik te danken aan het volgen van mijn innerlijke wijsheid, de rechtstreekse verbinding met de allesomvattende Bron van Licht en Liefde. Daar kan geen kracht in het Universum tegenop.

Foto (c) Turner Entertainment & Warner Bros.

Afbeelding (c) Wikipedia


Reactie plaatsen

Reacties

Phara
een maand geleden

Ooo wat ben ik blij om dit vergeten liedje nog eens te horen.
Wat heeft die man een mooie voice.
Dan denk ik ook aan,
New World in the Morning
I❤️The 70’s