Life's what you make it.


Zoals elk systeem van voorspelling of divinatie heeft astrologie z'n beperkingen. Een van de voornaamste redenen hiervoor is dat er altijd een onvoorspelbaarheids-factor is want zo zit het leven in elkaar. Of het nu om aandelen, het weer of de invloed van de hemellichamen gaat er is altijd een element dat er voor zorgt dat zaken anders lopen dan gepland of gehoopt. Er zijn weliswaar cycli, ook dat is zo in het ganse universum, maar de details zijn nooit te voorspellen. Met details in astrologie bedoel ik onder andere beroepen: het is moeilijk om te zeggen wat iemands beroep is op basis van een geboortehoroscoop. De rest van dit artikel lees je verder in de ledenzone.