Nieuwe Maan en Eclips 14 oktober


Zaterdag 14 oktober omstreeks 19:56 is er een Nieuwe Maan en Zonsverduistering. Een Zonsverduistering betekent dat de Maan voor de Zon schuift vanaf bepaalde plekken van de Aarde gezien. In dit geval voornamelijk Amerika. Zoals je op de afbeelding onderaan kan zien is de Zuidelijke Maansknoop betrokken. Zoals ik al schreef in een eerder artikel (Wat deed je in oktober 2005?) zijn bij elke eclips de Maansknopen betrokken, anders is het geen eclips maar een gewone Nieuwe of Volle Maan. Vermits Maanknopen te maken hebben met het lot of de levensmissie, zijn eclipsen van groot belang en brengen ze grote veranderingen en verschuivingen met zich mee. Verschuivingen kan je ook letterlijk nemen met de talrijke aardbevingen. Bovendien is ook Pluto betrokken bij beide eclipsen en vermits Pluto staat voor dood, wedergeboorte, transformatie en verandering zal je begrijpen dat deze eclipsen ons leven ingrijpend zullen veranderen. In welke zin? Dat lees je in de ledenzone.