De trucjes van het ego om er voor te zorgen dat je nooit gelukkig wordt.


De astrologische analyses die ik doe zijn er op gericht om het ego te ontcijferen en te weten wat je moet doen om er los van te breken. Vandaar dat mijn product ook Overwin Jezelf heet, want wie het ego overwint, overwint de cyclus van geboorte en dood. Dat geeft uiteindelijk de grootste overwinning ooit, namelijk dat je nooit meer moet incarneren en bevrijd bent van karma. Wat weinig mensen weten is dat het ego slechts 1 doel heeft: je in zijn greep en ongelukkig houden. Ik heb lang gedacht dat het ego mijn vriend was , maar ik leerde later dat dit niet het geval is. Het ego werkt echter op slinkse wijze en geeft de illusie om je vriend te zijn. Vergelijk het met een oplichter of sekteleider: het lijkt leuk en mooi maar je komt er berooid vanaf. Nochtans gebruikt het ego altijd dezelfde 3 trucjes. Welke zijn dat? Lees verder in de ledenzone.